ಅನ್ನಕೂಟ...

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ‘ಅನ್ನಕೂಟ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಗೋವರ್ಧನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ, ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾದಿದ್ದರು  –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

Comments