ಬೃಹತ್ ಗಂಟೆ...

ಬಿಹಾರಿನ ಬೋಧಗಯಾದ ಮಹಾಬೋಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್‌ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾದಳದ ವೈಸ್‌ ಅಡ್ಮಿರಲ್‌ ಜಯಂತ್‌ ಪೆರಾರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ... –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಬಿಹಾರಿನ ಬೋಧಗಯಾದ ಮಹಾಬೋಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೃಹತ್‌ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾದಳದ ವೈಸ್‌ ಅಡ್ಮಿರಲ್‌ ಜಯಂತ್‌ ಪೆರಾರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ... –ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

Comments