ಆಹಾ ನಗು...!

ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ತಿನ್ಸುಕಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಟೆಟೊಂಗ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಫೊ ಬುಡಕಟ್ಟು ಯುವತಿಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇಷದೊಂದಿಗೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬಗೆ... – ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ತಿನ್ಸುಕಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಟೆಟೊಂಗ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಫೊ ಬುಡಕಟ್ಟು ಯುವತಿಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇಷದೊಂದಿಗೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬಗೆ... – ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

Comments