ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ

ತಳಮಹಡಿಗೆ ಗಾಢ ಬಣ್ಣ ಬೇಡ

ನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ತಳಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿಸುವವರು ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ತಳಮಹಡಿಗೆ ಗಾಢ ಬಣ್ಣ ಬೇಡ

ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ತಳಮಹಡಿಯ (ಸೆಲ್ಲರ್) ಬಳಕೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಳಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿಸುವುದು ಶುಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ತಳಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿಸುವವರು ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

* ತಳಮಹಡಿಯನ್ನು ಮಲಗುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು
* ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ತಳಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು
* ದಕ್ಷಿಣ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರಬೇಕು
* ಸ್ಟೋರ್ ರೂಂ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಇಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಳಸಬೇಕು
* ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು
* ಚೌಕ ಅಥವಾ ಆಯತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಒಳಿತು
* ಕಾಲಭಾಗದಷ್ಟು ಜಾಗ ನೆಲಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೇಲಿರಬೇಕು
* ಎತ್ತರ ಕನಿಷ್ಠ 9 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು
* ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳ ಬಳಕೆ ಬೇಡ
(ಮಾಹಿತಿ- www.vaastu-shastra.com)

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

9 Mar, 2018
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

9 Mar, 2018
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

9 Mar, 2018
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

9 Mar, 2018
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

9 Mar, 2018