ನಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ

ಮನೆಗೆ ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಮಗೆ ಥಟ್ಟನೆ ಈ ಹೆಸರು ಹೊಳೆಯಿತು.

ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ

‘ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡು’ ಎನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಯಾದರೂ, ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ದಿನವಿಡಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿ ಸೋಜಿಗ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆವು.

ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಮಗೆ ಥಟ್ಟನೆ ಈ ಹೆಸರು ಹೊಳೆಯಿತು.

ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದು ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಗೆ ಅಂದವಾದ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
–ಜ್ಯೋತಿರಾಜು, ಕಾಚೋಹಳ್ಳಿ

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

9 Mar, 2018
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

9 Mar, 2018
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

9 Mar, 2018
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

9 Mar, 2018
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

9 Mar, 2018