ನಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು

‘ಮಂದಾರ’ದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಈ ಹೆಸರು ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಂದಾರ ಹೂವಿನ ಹೆಸರು. ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹೂವದು. ಮಂದಾರದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ.

‘ಮಂದಾರ’ದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ

ನಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು ‘ಮಂದಾರ’. ಮನೆಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಚೆಂದದ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಿತು. ನನ್ನ ಪತಿ ಹೆಸರು ದಿನೇಶ್‌, ಮಗನ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್‌. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಈ ಹೆಸರು ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಂದಾರ ಹೂವಿನ ಹೆಸರು. ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹೂವದು. ಮಂದಾರದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ.
–ಮಂಜುಳಾಗೌಡ, ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

9 Mar, 2018
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

9 Mar, 2018
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

9 Mar, 2018
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

9 Mar, 2018
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

9 Mar, 2018