ನಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು

‘ಮಂದಾರ’ದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ

ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಈ ಹೆಸರು ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಂದಾರ ಹೂವಿನ ಹೆಸರು. ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹೂವದು. ಮಂದಾರದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ.

‘ಮಂದಾರ’ದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ

ನಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು ‘ಮಂದಾರ’. ಮನೆಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಚೆಂದದ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಿತು. ನನ್ನ ಪತಿ ಹೆಸರು ದಿನೇಶ್‌, ಮಗನ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್‌. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಈ ಹೆಸರು ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಂದಾರ ಹೂವಿನ ಹೆಸರು. ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹೂವದು. ಮಂದಾರದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ.
–ಮಂಜುಳಾಗೌಡ, ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಹೀಗಿರಲಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಅಲಂಕಾರ...

ಒಳಾಂಗಣ
ಹೀಗಿರಲಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಅಲಂಕಾರ...

19 Jan, 2018
ಹೀರೇಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬಲು ಸರಳ

ಕೈತೋಟ
ಹೀರೇಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬಲು ಸರಳ

19 Jan, 2018
ರೇಸ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರೆ ಕೋರಮಂಗಲ...

ಹೂಡಿಕೆ
ರೇಸ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರೆ ಕೋರಮಂಗಲ...

19 Jan, 2018
ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ
ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ

19 Jan, 2018
ಮೆಟ್ರೊ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಹೂಡಿಕೆ
ಮೆಟ್ರೊ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಕರ್ಷಣೆ

12 Jan, 2018