ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ

ಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಚಯ

ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌, ವೈನ್‌ ಗ್ಲಾಸ್‌, ಸಲಾಡ್‌ ಬೌಲ್‌ಗಳು ಈ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿವೆ.

ಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಚಯ

‘ದಿ ಗ್ರೇಟ್‌ ಈಸ್ಟರ್ನ್‌ ಹೋಮ್‌’ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯೂಟರ್‌ (ಡೈನಿಂಗ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು) ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಪ್ಯೂಟರ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲಾಸ್‌, ಸೆರಾಮಿಕ್, ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಇದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌, ವೈನ್‌ ಗ್ಲಾಸ್‌, ಸಲಾಡ್‌ ಬೌಲ್‌ಗಳು ಈ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿವೆ.

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

9 Mar, 2018
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

9 Mar, 2018
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

9 Mar, 2018
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

9 Mar, 2018
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

9 Mar, 2018