ನಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು

ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ನೆಲೆ

ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡೋಣ ಎನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ‘ಶ್ರೀನಿಧಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಧಿಯೂ ಇರಲೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ.

ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ನೆಲೆ

ನಮ್ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಲವು ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆಯಿತು. ಆಗ ನಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿದರೂ, ಇಷ್ಟದ ಹೆಸರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಜನರು ಮನೆಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿಡೋಣ ಎನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ‘ಶ್ರೀನಿಧಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಧಿಯೂ ಇರಲೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ.
–ವಸಂತಿ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ, ಬನಶಂಕರಿ

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಹೀಗಿರಲಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಅಲಂಕಾರ...

ಒಳಾಂಗಣ
ಹೀಗಿರಲಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಅಲಂಕಾರ...

19 Jan, 2018
ಹೀರೇಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬಲು ಸರಳ

ಕೈತೋಟ
ಹೀರೇಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬಲು ಸರಳ

19 Jan, 2018
ರೇಸ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರೆ ಕೋರಮಂಗಲ...

ಹೂಡಿಕೆ
ರೇಸ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರೆ ಕೋರಮಂಗಲ...

19 Jan, 2018
ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ
ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ

19 Jan, 2018
ಮೆಟ್ರೊ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಹೂಡಿಕೆ
ಮೆಟ್ರೊ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಕರ್ಷಣೆ

12 Jan, 2018