ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ ಪುಟ್ಟು

ಮನೆಯಲಿ ಯಾರಿಗು ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಗುಟ್ಟಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು, ಪುಟ್ಟನೆ ಪುಟ್ಟನೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಕ್ಕುತ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯನು ಮುಟ್ಟಿದನು

ಪುಟ್ಟುವು ಒಂದಿನ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ
ಬೆಟ್ಟವನ್ಹತ್ತಲು ಬಯಸಿದನು
ಕಡಲೆ ಕಾಳಿನ ಪೊಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟಿ
ಪುಟಾಣಿ ಜೇಬಲಿ ಇಳಿಸಿದನು

ಮನೆಯಲಿ ಯಾರಿಗು ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ
ಗುಟ್ಟಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು
ಪುಟ್ಟನೆ ಪುಟ್ಟನೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಕ್ಕುತ
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯನು ಮುಟ್ಟಿದನು

ಅಂದದ ಚಂದದ ಹೂವುಗಳರಳಿ
ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬೀರಿತ್ತು
ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಬಳಗವು
ಹೂವಿಂದ್ಹೂವಿಗೆ ಹಾರಿತ್ತು

ಕೆಂಪವು ಬಿಳಿಯವು ನೀಲಿ ರೆಕ್ಕೆಯವು
ಎನ್ನುತ ಲೆಕ್ಕವ ಹಾಕಿದನು
ಕಯ್ಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರು ಹಿಡಿಯದೆ ಬಿಟ್ಟು
ಖುಷಿಯಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದನು

ಕಡಲೆಯ ಕಾಳನು ನೆಲದಲಿ ಹರಡಿ
ಹಕ್ಕಿಯ ಹಿಂಡನು ಕೂಗಿದನು
ಹಕ್ಕಿಯು ಕಾಳನು ಹೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಲು
ಸಾರ್ಥಕತೆಯಲಿ ಬೀಗಿದನು

ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ
ಆಹಾ ಎಂತಹ ಸೊಗಸಿಹುದು
ದಿನವೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುವೆನು
ಎನ್ನುತ ಹೊರಟನು ಕೆಳಗಿಳಿದು

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದ ಸಾಧ್ವಿ ಮೊಲಕ್ಕ

ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ
ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿದ ಸಾಧ್ವಿ ಮೊಲಕ್ಕ

14 Jan, 2018
‘ಬೀಯಿಂಗ್‌ ಯು’: ಒಂದು ಮನ ಮಿಡಿಯುವ ಕಥೆ!

ಮುಕ್ತಛಂದ
‘ಬೀಯಿಂಗ್‌ ಯು’: ಒಂದು ಮನ ಮಿಡಿಯುವ ಕಥೆ!

14 Jan, 2018
ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕೆ ‘ಆದಿತ್ಯ’

ಸಂಶೋಧನೆ
ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕೆ ‘ಆದಿತ್ಯ’

14 Jan, 2018
ಶಾಂತಿಯ ಲೋಕದ ಅಂಗಳಕೇರಿ...

ಕಲಾಕೃತಿ
ಶಾಂತಿಯ ಲೋಕದ ಅಂಗಳಕೇರಿ...

14 Jan, 2018
ಜಕ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿಯ ದೇಹದಾನ ಪತ್ರ

ಕಥೆ
ಜಕ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿಯ ದೇಹದಾನ ಪತ್ರ

14 Jan, 2018