ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ ಪುಟ್ಟು

ಮನೆಯಲಿ ಯಾರಿಗು ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಗುಟ್ಟಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು, ಪುಟ್ಟನೆ ಪುಟ್ಟನೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಕ್ಕುತ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯನು ಮುಟ್ಟಿದನು

ಪುಟ್ಟುವು ಒಂದಿನ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ
ಬೆಟ್ಟವನ್ಹತ್ತಲು ಬಯಸಿದನು
ಕಡಲೆ ಕಾಳಿನ ಪೊಟ್ಟಣ ಕಟ್ಟಿ
ಪುಟಾಣಿ ಜೇಬಲಿ ಇಳಿಸಿದನು

ಮನೆಯಲಿ ಯಾರಿಗು ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ
ಗುಟ್ಟಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನು
ಪುಟ್ಟನೆ ಪುಟ್ಟನೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಕ್ಕುತ
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯನು ಮುಟ್ಟಿದನು

ಅಂದದ ಚಂದದ ಹೂವುಗಳರಳಿ
ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬೀರಿತ್ತು
ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಬಳಗವು
ಹೂವಿಂದ್ಹೂವಿಗೆ ಹಾರಿತ್ತು

ಕೆಂಪವು ಬಿಳಿಯವು ನೀಲಿ ರೆಕ್ಕೆಯವು
ಎನ್ನುತ ಲೆಕ್ಕವ ಹಾಕಿದನು
ಕಯ್ಯಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರು ಹಿಡಿಯದೆ ಬಿಟ್ಟು
ಖುಷಿಯಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದನು

ಕಡಲೆಯ ಕಾಳನು ನೆಲದಲಿ ಹರಡಿ
ಹಕ್ಕಿಯ ಹಿಂಡನು ಕೂಗಿದನು
ಹಕ್ಕಿಯು ಕಾಳನು ಹೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಲು
ಸಾರ್ಥಕತೆಯಲಿ ಬೀಗಿದನು

ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ
ಆಹಾ ಎಂತಹ ಸೊಗಸಿಹುದು
ದಿನವೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುವೆನು
ಎನ್ನುತ ಹೊರಟನು ಕೆಳಗಿಳಿದು

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ: ವೈವಿಧ್ಯ - ವಿಸ್ಮಯ

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ: ವೈವಿಧ್ಯ - ವಿಸ್ಮಯ

22 Apr, 2018
ಅಣ್ಣನ ವೆಸ್ಟ್‌ಕೋಟ್‌

ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ
ಅಣ್ಣನ ವೆಸ್ಟ್‌ಕೋಟ್‌

22 Apr, 2018
ಹಕ್ಕಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಅರವಟ್ಟಿಗೆ

ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ
ಹಕ್ಕಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಅರವಟ್ಟಿಗೆ

22 Apr, 2018
ಸಂತರ ಸಂಗ

ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ
ಸಂತರ ಸಂಗ

22 Apr, 2018
ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನ ಸಾರ!

ಮೊದಲ ಓದು
ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನ ಸಾರ!

22 Apr, 2018