ಕವಿತೆ

ಬಾಳೆಂಬ ವ್ರತ

ತಣಿಯದ ಹಸಿವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗಳೆಹೊಡೆದಿಳೆಗೆ ಸಸಿನೆಟ್ಟು ಹಂಬಲದ ರಾಶಿ ಒಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟೋ!

ಚಿತ್ರ: ಭಾವು ಪತ್ತಾರ್‌

1
ಕಟ್ಟುವುದು, ಕಾಪಾಡುವುದನ್ನು
ವ್ರತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ದಾರಿ
ಏಗುತ್ತ ಅದೆಷ್ಟು ಸವಿಸಿದ್ದೇನೋ!
ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು, ಸಾವನಟ್ಟಿ
ಗೂಡ ಕಾಯ್ವ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ
ಬಾಳ ಸಾವರಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟೋ ಈತನಕ!

2
ಗೊಂಬೆಯಾಟ, ಪಾಠದಲ್ಲಿ
ನೋವಿನುರಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿವ ನವಿಲಂತೆ
ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿದ್ದೆಷ್ಟೋ!

  3
ಪ್ರಣಯದಭಿಸಾರದಲ್ಲಿ
ಕಿಂಕಿಣಿಸುವ ಬಳೆ ತೊಟ್ಟು ಮೆಲ್ಲ,
ಪಾಳು ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರೀತಿ ಹಸಿರ ಬರೆದದ್ದೆಷ್ಟೋ!

4
ತಣಿಯದ ಹಸಿವುಗಳಲ್ಲಿ
ಬಾರದ ಸುಗ್ಗಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ
ಗಳೆಹೊಡೆದಿಳೆಗೆ ಸಸಿನೆಟ್ಟು
ಹಂಬಲದ ರಾಶಿ ಒಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟೋ!

5
ಬರಡಲ್ಲೇ ಮೇಯ್ದು, ಬಾಯಾಡಿಸುತ್ತ
ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಹಸುಗಳಂತೆ
ನೆನಪು ಬಂದವು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ,
ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ!

6
ಗೊಂಬೆ ಮೂಲೆಗೆಸೆದವರು,
ರೆಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತಿ ನಕ್ಕವರು,
ಬೆಳೆಯ ಸುಟ್ಟು ಬೀಗಿದವರು,
ಕೆಡವುತ್ತ  ನಡೆದವರೀಗ
ಹೆಡೆ ಚೆಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ!

7
ಕೆಡವುವ ಶಕ್ತಿ ಪಾರಮ್ಯಗಳೇ,
ಬಲ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನು,
ನೀವು ಕೆಡವುತ್ತ ಹೋಗಿರಿ,
ಕಟ್ಟುತ್ತ ನಾ ಬರುವೆ,
ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದಲ್ಲಿ ದಣಿದವರು,
ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯ!!

8
ಒಡಲಲ್ಲಿ ಮಿಸುಕುತ್ತಿವೆ ಈಗಲೂ
ಹುಟ್ಟುವಾಸೆಯ ನೂರು ಹಸುಳೆಗೆ
ಕಟ್ಟಬೇಕು ತೊಟ್ಟಿಲು, ಮುತ್ತಿಟ್ಟು, ನೆತ್ತಿ ಮೂಸಿ
ಜೋ ಎಂದು ಹಾಡಬೇಕು!!

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕೆ ‘ಆದಿತ್ಯ’

ಸಂಶೋಧನೆ
ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕೆ ‘ಆದಿತ್ಯ’

14 Jan, 2018
ಶಾಂತಿಯ ಲೋಕದ ಅಂಗಳಕೇರಿ...

ಕಲಾಕೃತಿ
ಶಾಂತಿಯ ಲೋಕದ ಅಂಗಳಕೇರಿ...

14 Jan, 2018
ಜಕ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿಯ ದೇಹದಾನ ಪತ್ರ

ಕಥೆ
ಜಕ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿಯ ದೇಹದಾನ ಪತ್ರ

14 Jan, 2018
ಹೊಗೆ

ಕವಿತೆ
ಹೊಗೆ

14 Jan, 2018
ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ಪರಿಚಿತ?

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ
ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ಪರಿಚಿತ?

14 Jan, 2018