ಮಕ್ಕಳ ಕವನ

ಕಪ್ಪೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು?

ನೀರು ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹರಿದು ಕೆರೆಗಳತ್ತ ಸರಿದು ನಡೆದು ಧರೆಯು ನಗುತ ಚೆಲುವು ಪಡೆದು ಹೊಳೆಯತೊಡಗಿತು

ಚಿತ್ರಗಳು: ವಿಜಯಕುಮಾರಿ

ಜೋರು ಜೋರು ಮಳೆಯು ಸುರಿದು
ಬೇರು ಮಳೆಯ ನೀರು ಕುಡಿದು
ಮರಗಿಡಗಳು ಹಸುರು ತಳೆದು
ಬೆಳಕು ಮೂಡಿತು

ನೀರು ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹರಿದು
ಕೆರೆಗಳತ್ತ ಸರಿದು ನಡೆದು
ಧರೆಯು ನಗುತ ಚೆಲುವು ಪಡೆದು
ಹೊಳೆಯತೊಡಗಿತು

ಮಳೆಯು ದಿನವು ಸುರಿಯುತಿರಲು
ಇಳೆಯು ಸೊಬಗು ತಳೆಯುತಿರಲು
ಕಳೆಯು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತಿರಲು
ಒಳಿತು ನಾಡಿಗೆ

ಮಳೆಯು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದು
ಇಳೆಯ ಕೆರೆಯು ಕೋಡಿ ಹರಿದು
ಬೆಳೆಯು ಮುಗುಳುನಗುತ ಬೆಳೆದು
ಕಳೆಯು ಬೀಡಿಗೆ

ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಕರಗುತಿತ್ತು
ದಪ್ಪ ಹನಿಯು ಬೀಳುತಿತ್ತು
ಕಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಕೂಗಲಿಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ ನಾದವು!

ಕಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಮಳೆಯು
ಸಪ್ಪೆ ಕಾಣುತಿತ್ತು ಇಳೆಯು
ದಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪೆಯೆಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು?

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಬೆಳಗೊಳದ ಬಾಹುಬಲಿ ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ...

ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ -2018
ಬೆಳಗೊಳದ ಬಾಹುಬಲಿ ಹೇಳುವುದು ಏನೆಂದರೆ...

21 Jan, 2018
ನೃತ್ಯ ವೈಭವ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಹೋತ್ಸವ
ನೃತ್ಯ ವೈಭವ

21 Jan, 2018
ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಗ ಮಧುವಂತಿ

ಕಾವ್ಯ
ಮೈಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಾಗ ಮಧುವಂತಿ

21 Jan, 2018
ಮೌಢ್ಯ

ಕಥೆ
ಮೌಢ್ಯ

21 Jan, 2018
ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಭೂ-ಮನ

ಭಾವಸೇತು
ಮಂಜು ಮುಸುಕಿದ ಭೂ-ಮನ

21 Jan, 2018