ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ | ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

ಸಂಘರ್ಷ ಮೊದಲೊ? ಸಹಬಾಳುವೆ ಮೊದಲೊ?

19 Dec, 2014

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಶತಮಾನಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಾತ್ಮಕತೆಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿವೆ. ನಿರಂತರ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿಡಿಗಟ್ಟು-ನುಡಿಗಟ್ಟು-ನಡೆಗಟ್ಟುಗಳು ನಮ್ಮೆ­ಲ್ಲರ ಕನಸು ಮನಸುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ನಾವು ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ಕೊಲೆಯಾಗಿ­ಬಿಡುವೆ-­ವೆಂಬ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳ ಚಾಲಕ­ಶಕ್ತಿಗಳು. ಕೂಡುಬಾಳಿನ ಸೋಗಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ­ಗಳೂ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಕುರಿತ ಹೆದರಿಕೆಯ ಅಲುಗುತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಮಾಜರಚನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬದು­ಕಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ‘ಹೋರಾಟವೆ ಹಾದಿ’ ಎಂಬ ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೈಗೊಂಬೆ­ಗಳಾಗಿವೆ.

ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ನಿರಸನ...

5 Dec, 2014
‘ಚಿಂತಾಮಣಿ’ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ

‘ಚಿಂತಾಮಣಿ’ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ

21 Nov, 2014
ದಾವಾನಲದ ಮುಂದೆ ಯುಗಧರ್ಮದ ಧ್ಯಾನ...

ದಾವಾನಲದ ಮುಂದೆ ಯುಗಧರ್ಮದ ಧ್ಯಾನ...

7 Nov, 2014
ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಬಹುದು... ಸಮಾಧಾನ?

ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಬಹುದು... ಸಮಾಧಾನ?

24 Oct, 2014
ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ‘ರಾಧೆ’!

ಬೃಂದಾವನದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ‘ರಾಧೆ’!

10 Oct, 2014
ಬದುಕಲು ಕಲಿಸಿದ ನನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು

ಬದುಕಲು ಕಲಿಸಿದ ನನ್ನ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು

12 Sep, 2014
ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗದ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೊಂದು ಕೊನೆಯ ಸಲಾಮು

ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗದ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೊಂದು ಕೊನೆಯ ಸಲಾಮು

29 Aug, 2014
ಡಿ . ಆರ್ . ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬ ಸವಾಲು

ಡಿ . ಆರ್ . ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬ ಸವಾಲು

15 Aug, 2014
ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ ‘ಸರಿತಾ ಚರಿತೆ’

ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ ‘ಸರಿತಾ ಚರಿತೆ’

1 Aug, 2014
ಗುರುವನ್ನು ಕೂಡಿ ತಾವೇ ಗುರುವಾದವರಿಗೆ...

ಗುರುವನ್ನು ಕೂಡಿ ತಾವೇ ಗುರುವಾದವರಿಗೆ...

18 Jul, 2014
ಸರಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಕೃತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ...

ಸರಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಕೃತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ...

4 Jul, 2014
ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಮೂರ್ತತೆಗಳ ನಡುವೆ

ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಮೂರ್ತತೆಗಳ ನಡುವೆ

20 Jun, 2014
ಸಬಲೀಕರಣದ ಸವಾಲುಗಳು...

ಸಬಲೀಕರಣದ ಸವಾಲುಗಳು...

6 Jun, 2014
ಬುದ್ಧನ ಮೂರು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು...

ಬುದ್ಧನ ಮೂರು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು...

23 May, 2014
ಬಸವನ ನೆನಪು: ಆರ್ದ್ರತೆ, ಆತಂಕ

ಬಸವನ ನೆನಪು: ಆರ್ದ್ರತೆ, ಆತಂಕ

9 May, 2014
ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ‘ಯುಗಾದಿ’...

ಚಿತ್ರಾಂಗದೆಯ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ‘ಯುಗಾದಿ’...

11 Apr, 2014
ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪಿನ ಅಂಟುನಂಟು

ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯೂರೋಪಿನ ಅಂಟುನಂಟು

28 Mar, 2014
ಸಪ್ತಸಿಂಧು, ದಶದಿಗಂತಗಳ ವ್ಯಸನ

ಸಪ್ತಸಿಂಧು, ದಶದಿಗಂತಗಳ ವ್ಯಸನ

14 Mar, 2014

ವೆಂಡಿ ಪ್ರಸಂಗ: ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸುತ್ತ

28 Feb, 2014
ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಿಂಬಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ

ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಿಂಬಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ

31 Jan, 2014
ವೀರಶೈವರೂ ಹಿಂದೂಗಳೂ...

ವೀರಶೈವರೂ ಹಿಂದೂಗಳೂ...

17 Jan, 2014
ತೆರೆದ ಮನದ ಜಿಎಸ್ಎಸ್‌ಗೆ ಸಲಾಂ

ತೆರೆದ ಮನದ ಜಿಎಸ್ಎಸ್‌ಗೆ ಸಲಾಂ

3 Jan, 2014
ಮಾಟಮಂತ್ರಾದಿಗಳ ವಿಚಾರ

ಮಾಟಮಂತ್ರಾದಿಗಳ ವಿಚಾರ

20 Dec, 2013
ಹೆಬ್ಬಾವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನುಂಗಿದ ಪ್ರಸಂಗ

ಹೆಬ್ಬಾವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನುಂಗಿದ ಪ್ರಸಂಗ

6 Dec, 2013
ಸಮಾಜವಾದದ ಕೊನೆಯ ಕಿಲ್ಲೆ: ಕ್ಯೂಬಾ

ಸಮಾಜವಾದದ ಕೊನೆಯ ಕಿಲ್ಲೆ: ಕ್ಯೂಬಾ

22 Nov, 2013
ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ನಾಡು ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ

ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳ ನಾಡು ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ

8 Nov, 2013
ಜೈನಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತು

ಜೈನಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತು

25 Oct, 2013
ಋತುಪರ್ಣೊ, ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ

ಋತುಪರ್ಣೊ, ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ

11 Oct, 2013
ತಂತ್ರ, ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಒಳಹೊರಗು

ತಂತ್ರ, ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳ ಒಳಹೊರಗು

27 Sep, 2013

ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳ ವಿಷವರ್ತುಲಗಳು

13 Sep, 2013
ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನುಬೆಳೆಸುವ ಬಗೆ...

ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನುಬೆಳೆಸುವ ಬಗೆ...

30 Aug, 2013
ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ... ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು?

ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸ... ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು?

16 Aug, 2013

ದೇವರು, ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ...

2 Aug, 2013
ಅಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ

ಅಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ

19 Jul, 2013
ಹರಶರಣ ದೆನಿಲೋನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ...

ಹರಶರಣ ದೆನಿಲೋನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ...

5 Jul, 2013
ಪೋಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕನಸು

ಪೋಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕನಸು

21 Jun, 2013
ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕತೆ- 2

ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕತೆ- 2

24 May, 2013
ವಚನಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ

ವಚನಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ

10 May, 2013
ಧ್ಯಾನಕ್ರಮದ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು

ಧ್ಯಾನಕ್ರಮದ ಮೂರು ಬಾಗಿಲುಗಳು

26 Apr, 2013

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಧ್ಯಾನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ

28 Mar, 2013
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವಿರೋಧ

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ವಿರೋಧ

14 Mar, 2013
ಮೌನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಹೋದ ಅದಮ್ಯ ದನಿ

ಮೌನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಹೋದ ಅದಮ್ಯ ದನಿ

28 Feb, 2013
ಪೃಥ್ವಿಯ ಚರಿತ್ರವೆ ಚರಿತ್ರ ನೋಡಾ

ಪೃಥ್ವಿಯ ಚರಿತ್ರವೆ ಚರಿತ್ರ ನೋಡಾ

14 Feb, 2013
ಜೈಪುರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ...

ಜೈಪುರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ...

31 Jan, 2013
ತಿತಾಶ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ನದಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲ

ತಿತಾಶ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ನದಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲ

17 Jan, 2013
ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆದ `ಯಮುನೆ'ಯರು

ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆದ `ಯಮುನೆ'ಯರು

3 Jan, 2013
ಕನ್ಹೈಲಾಲರ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗಗಳು

ಕನ್ಹೈಲಾಲರ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗಗಳು

20 Dec, 2012

ಡಿಸೆಂಬರ್ 21: ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವೇ?

6 Dec, 2012

ಸಾಮೂಹಿಕ ಚೇತನಕ್ಕಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

9 Nov, 2012