ಶಿಕ್ಷಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

18 Sep, 2017

ವೇಸರ ಶೈಲಿಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರಾಜವಂಶ ಯಾವುದು

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆದರಿಕೆ ಬೇಡ, ಇರಲಿ ಧೈರ್ಯ

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆದರಿಕೆ ಬೇಡ, ಇರಲಿ ಧೈರ್ಯ

18 Sep, 2017

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ
ಪಿಎಸ್‌ಐ ಪರೀಕ್ಷಗೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕು?

18 Sep, 2017

ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆಯೇ? ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ...

18 Sep, 2017
ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ?

ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯಾ?

11 Sep, 2017
ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ

ಹಲವು ಉಪಯೋಗ
ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ

11 Sep, 2017
ಕಾಲೇಜು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆ?

ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ
ಕಾಲೇಜು ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆ?

4 Sep, 2017
ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಎಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಸೂಚನೆ
ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಸಿಎಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

4 Sep, 2017
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತರಬೇತಿ

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತರಬೇತಿ

4 Sep, 2017
ಮೌನವೇ  ಗುರುವಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ
ಮೌನವೇ ಗುರುವಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

4 Sep, 2017
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

4 Sep, 2017
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಆತ್ಮಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕ

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಆತ್ಮಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕ

28 Aug, 2017
ಕಲಿಕೆಯ ಪಥಕ್ಕೆ ಯಶ್‌ಪಾಲ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ

ಕಲಿಕೆಯ ಪಥಕ್ಕೆ ಯಶ್‌ಪಾಲ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ

28 Aug, 2017
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

ತಿಳುವಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

21 Aug, 2017
ಇದು ಆ್ಯಪ್‍ ಲೋಕವಯ್ಯ...

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಇದು ಆ್ಯಪ್‍ ಲೋಕವಯ್ಯ...

21 Aug, 2017
ನೀರಲಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬ್ಯಾಗ್ ರಹಿತ ದಿನ’

ಹೊಸ ಯೋಜನೆ
ನೀರಲಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬ್ಯಾಗ್ ರಹಿತ ದಿನ’

21 Aug, 2017
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ

21 Aug, 2017
ಸಿರುಗುಪ್ಪದ ಐಸಿರಿ

ಬೆರಗಿನ ಕಥೆ
ಸಿರುಗುಪ್ಪದ ಐಸಿರಿ

15 Aug, 2017
ಹೋಂವರ್ಕ್‌ನ ಭೂತವೂ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವೂ!

ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿನ ದುಃಸ್ವಪ್ನ
ಹೋಂವರ್ಕ್‌ನ ಭೂತವೂ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವೂ!

14 Aug, 2017
ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ‘ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ’

ತರಬೇತಿ
ಹಲವು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ‘ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ’

14 Aug, 2017
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

14 Aug, 2017
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸೂತ್ರ-ಮಂತ್ರ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸೂತ್ರ-ಮಂತ್ರ

7 Aug, 2017
‘ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್’ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

‘ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್’ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

7 Aug, 2017
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

ತಿಳುವಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

31 Jul, 2017
ವಿಜ್ಞಾನಸಂವಹನೆಯ ಮೋಜು

ಕಲಿಕೆಯ ಆನಂದ
ವಿಜ್ಞಾನಸಂವಹನೆಯ ಮೋಜು

31 Jul, 2017
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ

ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ

31 Jul, 2017
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್

24 Jul, 2017
ನಿತ್ಯಜೀವನದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನ

ಚಿಂತನೆ
ನಿತ್ಯಜೀವನದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನ

24 Jul, 2017
ಅನಿಮೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯ ಕೋರ್ಸ್

ಅವಕಾಶ
ಅನಿಮೇಷನ್‌ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯ ಕೋರ್ಸ್

24 Jul, 2017
ಐಐಟಿಗಳ ಸಾಧನೆ: ಭಾರತದ ಅದೇ ಕತೆ!

ಐಐಟಿಗಳ ಸಾಧನೆ: ಭಾರತದ ಅದೇ ಕತೆ!

17 Jul, 2017
‘ಐಐಟಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ; ಓದಲು ಹಣವಿಲ್ಲ’

‘ಐಐಟಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ; ಓದಲು ಹಣವಿಲ್ಲ’

17 Jul, 2017
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

ತಿಳುವಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

10 Jul, 2017
ಸೀಟಿನ ಆಯ್ಕೆ: ಸಂಯಮವಿರಲಿ

ಮನಸ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಸೀಟಿನ ಆಯ್ಕೆ: ಸಂಯಮವಿರಲಿ

10 Jul, 2017
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ?

ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ?

10 Jul, 2017
ಸಹವರ್ತಿ ಕಲಿಕೆ: ಕೂಡಿ ಕಲಿಯುವ ಸುಖ

ಕಲಿಕೆ ಸುಮನೋಹರ
ಸಹವರ್ತಿ ಕಲಿಕೆ: ಕೂಡಿ ಕಲಿಯುವ ಸುಖ

3 Jul, 2017
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

3 Jul, 2017
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು!

ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು!

3 Jul, 2017
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌

ಸಲಹೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್‌

3 Jul, 2017
ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿನ ಹತಾರ

ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿನ ಹತಾರ

26 Jun, 2017

ಶಾಲೆಯ ಏಳಿಗೆಗೆ ಬೇಕು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ

26 Jun, 2017

ತಿಳುವಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್

19 Jun, 2017
‘ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ’ ಆಗದಿರಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ!

ಸೃಜನಶೀಲತೆ
‘ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ’ ಆಗದಿರಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ!

19 Jun, 2017
ಇಗೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಕಾ ಈರುಳ್ಳಿ!

ಮಾದರಿ ಹೆಜ್ಜೆ
ಇಗೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಕಾ ಈರುಳ್ಳಿ!

13 Jun, 2017

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

12 Jun, 2017
ವಿಮಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಾಗಬೇಕೆ?

ತರಬೇತಿ
ವಿಮಾನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಾಗಬೇಕೆ?

12 Jun, 2017
ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೇಕೆ? ಏಕೆ?

ಮನೆಪಾಠ
ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬೇಕೆ? ಏಕೆ?

12 Jun, 2017
ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಲೊಂದು ಸೂತ್ರ

ಶಾಲೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ
ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಲೊಂದು ಸೂತ್ರ

12 Jun, 2017
ಓದಿಗೆ ಆಸರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ

ಓದಿಗೆ ಆಸರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ

5 Jun, 2017
ಮೊದಲನೆಯ ದಿನವೇ  ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ

ಮೊದಲನೆಯ ದಿನವೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ

5 Jun, 2017
ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ‘ಬಚ್‌ಪನ್‌’

ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಬಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ‘ಬಚ್‌ಪನ್‌’

29 May, 2017
ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸುಭದ್ರ ಸಮಾಜನಿರ್ಮಾಣ

ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆ
ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸುಭದ್ರ ಸಮಾಜನಿರ್ಮಾಣ

29 May, 2017