ಶಿಕ್ಷಣ
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ

ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ

19 Feb, 2018

ಭಯ ನಿವಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಾಗ ಪಾಲಕರ ವರ್ತನೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಯೇ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಾರದು.

ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನಿಗಾ!

ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನಿಗಾ!

19 Feb, 2018
ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ

ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ

12 Feb, 2018
ಎಂಬಿಎ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯೇ?

ಎಂಬಿಎ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯೇ?

12 Feb, 2018
ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ

ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ
ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ

5 Feb, 2018
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

5 Feb, 2018
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನೋಡು ಬಾರಾ

ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ ‘ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ’
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನೋಡು ಬಾರಾ

5 Feb, 2018
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ 7

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ 7

30 Jan, 2018
‘ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು?’

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ
‘ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು?’

30 Jan, 2018
ಕಲಿಕೆಯೆಂಬುದು ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲ, ಒಲುಮೆ!

ಗಣಿತ
ಕಲಿಕೆಯೆಂಬುದು ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲ, ಒಲುಮೆ!

30 Jan, 2018
ತರಗತಿಯೆಂಬ ಮಾಯಾಲೋಕ!

ತರಗತಿಯೆಂಬ ಮಾಯಾಲೋಕ!

22 Jan, 2018
ಭಾಷೆ ಕಲಿತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿರಿ

ಭಾಷೆ ಕಲಿತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿರಿ

22 Jan, 2018
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ -6

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ -6

22 Jan, 2018
‘ಡಿಎಚ್‌ಐನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?’

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ
‘ಡಿಎಚ್‌ಐನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?’

15 Jan, 2018
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

15 Jan, 2018
ಬರಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೀಗಿರಲಿ

ಆತಂಕ ಬೇಡ
ಬರಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೀಗಿರಲಿ

15 Jan, 2018
ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಿ ಕಲಿಕೆ

ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಿ ಕಲಿಕೆ

8 Jan, 2018
ಗಣಿತಗುಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆದರದಿರಿ!

ಗಣಿತಗುಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆದರದಿರಿ!

8 Jan, 2018
ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅರಿವಿನ ಹರಿವು

ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅರಿವಿನ ಹರಿವು

8 Jan, 2018
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ!

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ!

1 Jan, 2018
ಹಳೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳ ನಡುವೆ!

ಹಳೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳ ನಡುವೆ!

1 Jan, 2018
‘ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು...’

‘ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು...’

1 Jan, 2018
ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು?

ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು?

25 Dec, 2017
ಕಲಿಕೆಯ ಖುಷಿ

ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಕಲಿಕೆಯ ಖುಷಿ

25 Dec, 2017
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ಼್

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ಼್

25 Dec, 2017
ಓದಿಗಿರಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಸಾಥ್‌

ಕಲಿಕೆ
ಓದಿಗಿರಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಸಾಥ್‌

18 Dec, 2017
ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯವಿಲ್ಲದ ಹೊಸ ವಿಧಾನ

ಶಿಕ್ಷಣದ ದಿಕ್ಕು
ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯವಿಲ್ಲದ ಹೊಸ ವಿಧಾನ

18 Dec, 2017

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ
‘ಎರಡು ರೀತಿ ಹೆಸರು; ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯೇ?’

18 Dec, 2017

ಅನಿಮೇಷನ್‌ಗೆ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?

11 Dec, 2017
ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ  ಇರಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ

ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಇರಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ

11 Dec, 2017
ಕಲಿಯುವವರ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿ

ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್
ಕಲಿಯುವವರ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿ

4 Dec, 2017
ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ

ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ
ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ

4 Dec, 2017
ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆಯೇ? ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ...

ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ
ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆಯೇ? ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ...

4 Dec, 2017
ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜೀಕರಣ

ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜೀಕರಣ

27 Nov, 2017
ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಚೀಲಗಳು ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳಾದರೆ...!

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕೊಡುಗೆ
ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಚೀಲಗಳು ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳಾದರೆ...!

27 Nov, 2017
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಸಲಹೆ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

27 Nov, 2017
 ಕಲಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕೇಂದ್ರಿತ

ಕಲಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕೇಂದ್ರಿತ

20 Nov, 2017
ಭರವಸೆಯ ನಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ...

ಭರವಸೆಯ ನಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ...

20 Nov, 2017
ಪಠ್ಯವೆಂಬ ಅಪಥ್ಯ ಆಶಯ

ಪಠ್ಯವೆಂಬ ಅಪಥ್ಯ ಆಶಯ

20 Nov, 2017
ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರ

ವಿಶನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರಿಸರ

13 Nov, 2017
ಓದಿದ್ದು ಎಂಟೆಕ್, ಆಸಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ...

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ
ಓದಿದ್ದು ಎಂಟೆಕ್, ಆಸಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ...

13 Nov, 2017
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

13 Nov, 2017
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

6 Nov, 2017
ಹೇರಿಕೆಯಾಗದಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರಿಯಿರಿ
ಹೇರಿಕೆಯಾಗದಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ

6 Nov, 2017
ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ: ಸಬಲೀಕರಣದೆಡೆಗೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ

ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ: ಸಬಲೀಕರಣದೆಡೆಗೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ

6 Nov, 2017
ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಿದೆ

ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ಗೆ ಪಿಎಫ್ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಿದೆ

30 Oct, 2017
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸಮಾವೇಶ

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಸಮಾವೇಶ

30 Oct, 2017
ಓದು ಮರೆಯದಿರಲು...

ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಅಧ್ಯಯನ
ಓದು ಮರೆಯದಿರಲು...

23 Oct, 2017
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

ರಸಪ್ರಶ್ನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

23 Oct, 2017
ನೆಟ್ಟಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಹತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳು

ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ
ನೆಟ್ಟಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಹತ್ತು ಸೂತ್ರಗಳು

23 Oct, 2017
ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ
ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

16 Oct, 2017