ಶಿಕ್ಷಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ 17

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ 17

16 Apr, 2018

ಶಿವನ ಐದು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇರಿಲ್ಲ?

ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ತರು-ನಡುವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ

ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ತರು-ನಡುವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ

16 Apr, 2018
ಹೀಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಅಂತರ!

ಹೀಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಅಂತರ!

16 Apr, 2018
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

9 Apr, 2018
‘ಏರೋನಾಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನನಗಿಷ್ಟ!’

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ
‘ಏರೋನಾಟಿಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನನಗಿಷ್ಟ!’

9 Apr, 2018
ರಜೆಯ ಮಜದೊಂದಿಗೇ ಸಾಗಲಿ ಕಲಿಕೆ

ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರಜೆ
ರಜೆಯ ಮಜದೊಂದಿಗೇ ಸಾಗಲಿ ಕಲಿಕೆ

9 Apr, 2018
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್

ಕಲಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್

2 Apr, 2018
ಆಟಿಸಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು

ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಆಟಿಸಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು

2 Apr, 2018
ಸಂತುಲಿತ ಕಲಿಕೆಯ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

ಗುರಿ
ಸಂತುಲಿತ ಕಲಿಕೆಯ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

2 Apr, 2018
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ 14

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ 14

26 Mar, 2018
ಎಂಟೆಕ್‌ ಮಾಡಿದವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಬಹುದೇ?

ಎಂಟೆಕ್‌ ಮಾಡಿದವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಬಹುದೇ?

26 Mar, 2018
ಗೆಲುವು ಸದಾ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ...

ಗೆಲುವು ಸದಾ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ...

26 Mar, 2018
ಮಕ್ಕಳೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ...

ಒತ್ತಡ
ಮಕ್ಕಳೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ...

14 Mar, 2018
‘ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಕ್ತ?’

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ
‘ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಕ್ತ?’

12 Mar, 2018
ಸಂತುಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ...

ಸಂತುಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ...

12 Mar, 2018
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ 13

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ 13

12 Mar, 2018
‘ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋದು ನಾನಾ... ನೀವಾ?!’

‘ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋದು ನಾನಾ... ನೀವಾ?!’

5 Mar, 2018
ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು

ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳು

5 Mar, 2018
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ 11

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ 11

5 Mar, 2018
ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ

ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ

26 Feb, 2018

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ 11

26 Feb, 2018
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ

ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ

19 Feb, 2018
ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನಿಗಾ!

ಶಾಲಾಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನಿಗಾ!

19 Feb, 2018
ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ

ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ

12 Feb, 2018
ಎಂಬಿಎ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯೇ?

ಎಂಬಿಎ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆಯೇ?

12 Feb, 2018
ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ

ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ
ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ

5 Feb, 2018
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

5 Feb, 2018
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನೋಡು ಬಾರಾ

ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ ‘ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ’
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ನೋಡು ಬಾರಾ

5 Feb, 2018
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ 7

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ 7

30 Jan, 2018
‘ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು?’

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ
‘ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು?’

30 Jan, 2018
ಕಲಿಕೆಯೆಂಬುದು ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲ, ಒಲುಮೆ!

ಗಣಿತ
ಕಲಿಕೆಯೆಂಬುದು ಕುಲುಮೆಯಲ್ಲ, ಒಲುಮೆ!

30 Jan, 2018
ತರಗತಿಯೆಂಬ ಮಾಯಾಲೋಕ!

ತರಗತಿಯೆಂಬ ಮಾಯಾಲೋಕ!

22 Jan, 2018
ಭಾಷೆ ಕಲಿತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿರಿ

ಭಾಷೆ ಕಲಿತು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿರಿ

22 Jan, 2018
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ -6

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್ -6

22 Jan, 2018
‘ಡಿಎಚ್‌ಐನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?’

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ
‘ಡಿಎಚ್‌ಐನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ?’

15 Jan, 2018
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ್‌

15 Jan, 2018
ಬರಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೀಗಿರಲಿ

ಆತಂಕ ಬೇಡ
ಬರಲಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೀಗಿರಲಿ

15 Jan, 2018
ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಿ ಕಲಿಕೆ

ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಿ ಕಲಿಕೆ

8 Jan, 2018
ಗಣಿತಗುಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆದರದಿರಿ!

ಗಣಿತಗುಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆದರದಿರಿ!

8 Jan, 2018
ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅರಿವಿನ ಹರಿವು

ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅರಿವಿನ ಹರಿವು

8 Jan, 2018
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ!

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೀಗಿರಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ!

1 Jan, 2018
ಹಳೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳ ನಡುವೆ!

ಹಳೆಯ ನಿರ್ಣಯಗಳ ನಡುವೆ!

1 Jan, 2018
‘ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು...’

‘ನಾನು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು...’

1 Jan, 2018
ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು?

ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು?

25 Dec, 2017
ಕಲಿಕೆಯ ಖುಷಿ

ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಕಲಿಕೆಯ ಖುಷಿ

25 Dec, 2017
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ಼್

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕ್ವಿಜ಼್

25 Dec, 2017
ಓದಿಗಿರಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಸಾಥ್‌

ಕಲಿಕೆ
ಓದಿಗಿರಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಸಾಥ್‌

18 Dec, 2017
ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯವಿಲ್ಲದ ಹೊಸ ವಿಧಾನ

ಶಿಕ್ಷಣದ ದಿಕ್ಕು
ಪರೀಕ್ಷಾ ಭಯವಿಲ್ಲದ ಹೊಸ ವಿಧಾನ

18 Dec, 2017

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ
‘ಎರಡು ರೀತಿ ಹೆಸರು; ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯೇ?’

18 Dec, 2017

ಅನಿಮೇಷನ್‌ಗೆ ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?

11 Dec, 2017
ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ  ಇರಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ

ಶಿಕ್ಷಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಇರಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ

11 Dec, 2017