ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾರತ | ಕೃಪಾಕರ ಸೇನಾನಿ
ವಿದಾಯ

ವಿದಾಯ

28 May, 2017

ಮನುಷ್ಯ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಆಯ್ದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ, ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ–ಖಯಾಲಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಗಾಧ. ಸುಮಾರು ಹತ್ತುಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೋಳಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕುನಾಯಿಗಳ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾಡುನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಾಕುನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಲು ಮಾತ್ರ.

ಒಂಟಿ ಕೊಂಬ

ಒಂಟಿ ಕೊಂಬ

14 May, 2017
ಮಾಸ್ತಿ, ಮಸ್ತಿ ಮತ್ತು ‘ಒಂಟಿ ಸಲಗ’

ಮಾಸ್ತಿ, ಮಸ್ತಿ ಮತ್ತು ‘ಒಂಟಿ ಸಲಗ’

30 Apr, 2017
ಸೋಲೊ–2

ಸೋಲೊ–2

16 Apr, 2017
ಕತ್ತೆ ಎಂಬ ಹರಿಕಾರನ ಕ್ರಾಂತಿ

ಕತ್ತೆ ಎಂಬ ಹರಿಕಾರನ ಕ್ರಾಂತಿ

2 Apr, 2017
ಕೆನ್ನಾಯಿ- ಆಕೆ ರ‌್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್...

ಕೆನ್ನಾಯಿ- ಆಕೆ ರ‌್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್...

19 Mar, 2017
ಸೀಗೂರು ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ

ಸೀಗೂರು ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ

5 Mar, 2017
ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಅಮುಖ್ಯರಲ್ಲ...

ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಅಮುಖ್ಯರಲ್ಲ...

19 Feb, 2017
ಸೋಲೊ

ಸೋಲೊ

5 Feb, 2017
ಹುಲುಮಾನವರು ಮತ್ತು ಕುನ್ಮಾರಿ ದೇವರು

ಹುಲುಮಾನವರು ಮತ್ತು ಕುನ್ಮಾರಿ ದೇವರು

22 Jan, 2017
ಸೊನ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ

ಸೊನ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ

8 Jan, 2017
ಹುಲಿಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ...

ಹುಲಿಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ...

25 Dec, 2016
ಮಾರ ಮತ್ತು ಮುದುಮಲೈ

ಮಾರ ಮತ್ತು ಮುದುಮಲೈ

11 Dec, 2016
ಬೊಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ

ಬೊಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ

27 Nov, 2016
ಕಣ್ಣರಿಯದೊಡೇಂ ಕರುಳರಿಯದೆ

ಕಣ್ಣರಿಯದೊಡೇಂ ಕರುಳರಿಯದೆ

13 Nov, 2016
ಬೊಮ್ಮ ಎಂಬ ಜೆನ್ ಗುರು

ಬೊಮ್ಮ ಎಂಬ ಜೆನ್ ಗುರು

23 Oct, 2016
ರೇತೋ ಬಿಂದು ಎಂದರೆ ಅದು ಜೀವದ ಕಂಬನಿ

ರೇತೋ ಬಿಂದು ಎಂದರೆ ಅದು ಜೀವದ ಕಂಬನಿ

16 Oct, 2016
ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನ ಮನೆ

ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನ ಮನೆ

9 Oct, 2016
ಪೆಡಂಭೂತಗಳ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ...

ಪೆಡಂಭೂತಗಳ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ...

25 Sep, 2016
ಫಾರಿನ್  ಹಕ್ಕಿ

ಫಾರಿನ್ ಹಕ್ಕಿ

11 Sep, 2016
ಆಕೆ, ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ನಾನು

ಆಕೆ, ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ನಾನು

28 Aug, 2016
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು

ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು

14 Aug, 2016
ಕಳ್ಳು ಬಳ್ಳಿ

ಕಳ್ಳು ಬಳ್ಳಿ

24 Jul, 2016