<
ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಾರತ | ಕೃಪಾಕರ ಸೇನಾನಿ
ಸೋಲೊ–2

ಸೋಲೊ–2

16 Apr, 2017

ಅದೊಂದು ಮುಂಜಾನೆ, ಜೀಪಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ, ಪೊದೆಯೊಂದರಿಂದ ಒಂದು ಕಾಡುನಾಯಿ ಹೊರಬಂತು. ನಮ್ಮತ್ತ ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ನಿಂತ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಡುನಾಯಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿಕ ಪೊದೆಯತ್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿತು. ಮತ್ತೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿತು. ಅದು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ

ಕತ್ತೆ ಎಂಬ ಹರಿಕಾರನ ಕ್ರಾಂತಿ

ಕತ್ತೆ ಎಂಬ ಹರಿಕಾರನ ಕ್ರಾಂತಿ

2 Apr, 2017
ಕೆನ್ನಾಯಿ- ಆಕೆ ರ‌್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್...

ಕೆನ್ನಾಯಿ- ಆಕೆ ರ‌್ಯಾಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್...

19 Mar, 2017
ಸೀಗೂರು ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ

ಸೀಗೂರು ಹಳ್ಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ

5 Mar, 2017
ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಅಮುಖ್ಯರಲ್ಲ...

ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮುಖ್ಯರಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಅಮುಖ್ಯರಲ್ಲ...

19 Feb, 2017
ಸೋಲೊ

ಸೋಲೊ

5 Feb, 2017
ಹುಲುಮಾನವರು ಮತ್ತು ಕುನ್ಮಾರಿ ದೇವರು

ಹುಲುಮಾನವರು ಮತ್ತು ಕುನ್ಮಾರಿ ದೇವರು

22 Jan, 2017
ಸೊನ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ

ಸೊನ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ

8 Jan, 2017
ಹುಲಿಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ...

ಹುಲಿಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ...

25 Dec, 2016
ಮಾರ ಮತ್ತು ಮುದುಮಲೈ

ಮಾರ ಮತ್ತು ಮುದುಮಲೈ

11 Dec, 2016
ಬೊಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ

ಬೊಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ

27 Nov, 2016
ಕಣ್ಣರಿಯದೊಡೇಂ ಕರುಳರಿಯದೆ

ಕಣ್ಣರಿಯದೊಡೇಂ ಕರುಳರಿಯದೆ

13 Nov, 2016
ಬೊಮ್ಮ ಎಂಬ ಜೆನ್ ಗುರು

ಬೊಮ್ಮ ಎಂಬ ಜೆನ್ ಗುರು

23 Oct, 2016
ರೇತೋ ಬಿಂದು ಎಂದರೆ ಅದು ಜೀವದ ಕಂಬನಿ

ರೇತೋ ಬಿಂದು ಎಂದರೆ ಅದು ಜೀವದ ಕಂಬನಿ

16 Oct, 2016
ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನ ಮನೆ

ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನ ಮನೆ

9 Oct, 2016
ಪೆಡಂಭೂತಗಳ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ...

ಪೆಡಂಭೂತಗಳ ವಕ್ತಾರರಾಗಿ...

25 Sep, 2016
ಫಾರಿನ್  ಹಕ್ಕಿ

ಫಾರಿನ್ ಹಕ್ಕಿ

11 Sep, 2016
ಆಕೆ, ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ನಾನು

ಆಕೆ, ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ನಾನು

28 Aug, 2016
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು

ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು

14 Aug, 2016
ಕಳ್ಳು ಬಳ್ಳಿ

ಕಳ್ಳು ಬಳ್ಳಿ

24 Jul, 2016