<
ಸೂರ್ಯ–ನಮಸ್ಕಾರ | ಎ.ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್
ನೆಹರೂ–ಗಾಂಧಿ: ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ

ನೆಹರೂ–ಗಾಂಧಿ: ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ

8 Feb, 2017

ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಆದ ನಷ್ಟ ಭರ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಥವಾ ಲಂಚದ ಹಗರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಮೃತಿಪಟಲದಿಂದ ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಷ್ಟ ಭರ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಆ ಹಗರಣ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುರಣಿಸುತ್ತ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಹಗರಣದ ಕಥೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಅಂಶ ಸೇರಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಆಸೆ ಚಿಗುರಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಆಸೆ ಚಿಗುರಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

25 Jan, 2017