ಆಳ–ಅಗಲ
ಹೊಲಸು ಬಳಿಯುವ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆ
ಆಳ–ಅಗಲ

ಹೊಲಸು ಬಳಿಯುವ ಬದುಕಿನ ಬವಣೆ

23 Sep, 2017

ಮಲಹೊರುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನಿಷೇಧವಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಜನರಿಗಂತೂ ಹೊಲಸು ಬಳಿಯುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಈ ಹೀನಾಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರ ಬವಣೆ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ

ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ನಲುಗಿದ ಕಮತೂರಿನ ಕತೆ

ಕಲ್ಲೇ ಶಾಪ
ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ನಲುಗಿದ ಕಮತೂರಿನ ಕತೆ

16 Sep, 2017
ಮಾದಕ ಜಾಲದ ಮಾಯಾಲೋಕ

ಮಾದಕ ಜಾಲದ ಮಾಯಾಲೋಕ

9 Sep, 2017
ಶಿಕ್ಷಕರ ಊರಿನ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ

ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು
ಶಿಕ್ಷಕರ ಊರಿನ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ

2 Sep, 2017
ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೋಯ್ತು ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಬಂತು

ಆಳ– ಅಗಲ
ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೋಯ್ತು ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಬಂತು

12 Aug, 2017