ಅರಿವು
ವೇದ 8

ಯಜ್ಞಗಳ ಅರ್ಥ

24 Feb, 2018

‘ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನ್ನವೇ ಕಾರಣ. ಅನ್ನವು ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಮಳೆಯು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಯಜ್ಞಗಳು ಕರ್ಮದಿಂದ ನಡೆಯು‌ತ್ತವೆ’. ಇದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಸರಳವಾದ ಅರ್ಥ.

ಶ್ರೀರಾಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾದ ರಾಮ!

ಶ್ರೀರಾಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾದ ರಾಮ!

24 Feb, 2018
 ಶೂರ್ಪನಖಿ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕಾಗ...

ವಿಡಂಬನೆ
ಶೂರ್ಪನಖಿ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕಾಗ...

24 Feb, 2018
ಭಾವಪರವಶರಾದರು ಋಷಿಮುನಿಗಳು

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ 27
ಭಾವಪರವಶರಾದರು ಋಷಿಮುನಿಗಳು

17 Feb, 2018
ವಿರಾಗದ ಮೂರ್ತಿ, ಮಹಾಮಜ್ಜನದ ಕೀರ್ತಿ

ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ
ವಿರಾಗದ ಮೂರ್ತಿ, ಮಹಾಮಜ್ಜನದ ಕೀರ್ತಿ

17 Feb, 2018
ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸೊಗಸು

ಆಚರಣೆ
ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸೊಗಸು

10 Feb, 2018
ವಾಲ್ಮೀಕಿವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಮಕಥೆಯ ಬಿಳಲುಗಳು

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ
ವಾಲ್ಮೀಕಿವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಮಕಥೆಯ ಬಿಳಲುಗಳು

10 Feb, 2018
‘ಚಮ್ಚಾ’ಗಳ ಜುಗಲ್‌ಬಂದಿ; ‘ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ’ಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು

ವಿಡಂಬನೆ
‘ಚಮ್ಚಾ’ಗಳ ಜುಗಲ್‌ಬಂದಿ; ‘ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ’ಗಳದ್ದೇ ಸದ್ದು

3 Feb, 2018
 ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಕಥೆಗಳ ಕಥೆ

ಎಂದೂ ಮುಗಿಯದ ಕಥೆಗಳ ಕಥೆ

3 Feb, 2018

ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ?

3 Feb, 2018
ಡಾರ್ವಿನ್ ‘ಮಂಗ’ ಮಾಡಿದ!

ಅರಿವು : ವಿಡಂಬನೆ
ಡಾರ್ವಿನ್ ‘ಮಂಗ’ ಮಾಡಿದ!

27 Jan, 2018

ಅರಿವು : ಪಶ್ಚಿಮದ ಅರಿವು
ಪೈಥಾಗರಸ್‌ ಪರಂಪರೆ

27 Jan, 2018
ಸೀತೆಯ ಸುತರು ಕುಶಲವರು

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ 24
ಸೀತೆಯ ಸುತರು ಕುಶಲವರು

27 Jan, 2018

ವೈಶಾಖದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ಬಾಲರು ಯಾರು?

20 Jan, 2018
ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ರಾಮಕಥೆ

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ
ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ರಾಮಕಥೆ

20 Jan, 2018
ಕಲೆಗಾಗಿ ಕಲೆ ಅಲ್ಲ!

ರಾಮಾಯಣ ರಸಾಯನ 22
ಕಲೆಗಾಗಿ ಕಲೆ ಅಲ್ಲ!

13 Jan, 2018
’ನಮಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರೇ ಬೇಡ! ’

ವಿಡಂಬನೆ
’ನಮಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರೇ ಬೇಡ! ’

13 Jan, 2018

ಅಧ್ಯಯನ
ಸೂರ್ಯ: ಜಗತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು

13 Jan, 2018
ದೇವ್ರ ಭಾಷ್ಣ  ಮತ್ತs ಪೂಜಾರಿ ಅಳು

ವಿಡಂಬನೆ
ದೇವ್ರ ಭಾಷ್ಣ ಮತ್ತs ಪೂಜಾರಿ ಅಳು

6 Jan, 2018

ಸ್ಮರಣೆ
‘ಮಹಾತ್ಮರು ಅದೆಷ್ಟೋ!’

6 Jan, 2018
ರಾಮಾಯಣ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ!

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ 21
ರಾಮಾಯಣ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ!

6 Jan, 2018
ನವರಸಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮ

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ
ನವರಸಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀರಾಮ

30 Dec, 2017

ವೈಶಾಖದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ಮೈತ್ರೀಸೂತ್ರ

30 Dec, 2017
ಕವಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ

ಕವಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ

23 Dec, 2017
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಕರಣೆ

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಕರಣೆ

23 Dec, 2017
ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಕಣ್ರೀ!

ವಿಡಂಬನೆ
ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಕಣ್ರೀ!

16 Dec, 2017
ಅನಾಕ್ಸಿಮಾಂಡರ್‌

ಪಶ್ಚಿಮದ ಅರಿವು
ಅನಾಕ್ಸಿಮಾಂಡರ್‌

16 Dec, 2017
ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು ಕವಿಬ್ರಹ್ಮ!

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ 18
ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲು ಕವಿಬ್ರಹ್ಮ!

16 Dec, 2017

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ
ಒಂದೇ ವೇದ ನಾಲ್ಕಾಯಿತು

9 Dec, 2017
ಕವಿಸಮಯ ಎಂಬ ಸತ್ಯಾನಂದ!

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ
ಕವಿಸಮಯ ಎಂಬ ಸತ್ಯಾನಂದ!

9 Dec, 2017

ಜಾತಕಕಥೆ

2 Dec, 2017
ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಒಡತಿ

ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಫಲನದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಒಡತಿ

2 Dec, 2017
ಕವಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೌದು

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ 15
ಕವಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೌದು

25 Nov, 2017

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ
ಸೂರ್ಯ–ಚಂದ್ರರೇ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳು

25 Nov, 2017
ಮಾತು ಧ್ಯಾನವಾದರೆ ದೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿ

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ -14
ಮಾತು ಧ್ಯಾನವಾದರೆ ದೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿ

18 Nov, 2017

ಪಶ್ಚಿಮದ ಅರಿವು
ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಜಾಣ!

18 Nov, 2017
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೇ ಬುದ್ಧತ್ವ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೇ ಬುದ್ಧತ್ವ

11 Nov, 2017
ದರ್ಶನ–ವರ್ಣನಗಳ ಜೊತೆ–ನಡಿಗೆಯೇ ಕಾವ್ಯ

ದರ್ಶನ–ವರ್ಣನಗಳ ಜೊತೆ–ನಡಿಗೆಯೇ ಕಾವ್ಯ

11 Nov, 2017

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ
ವೇದ: ಕಾವ್ಯವೂ ಹೌದು, ವಿಚಾರವೂ ಹೌದು

4 Nov, 2017
ಪ್ರತಿಭೆ– ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳ ಸಂಗಮವೇ ಕವಿ

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ 12
ಪ್ರತಿಭೆ– ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳ ಸಂಗಮವೇ ಕವಿ

4 Nov, 2017
ಜಗದ ತಾಯಿಗೆ ಆನಂದದ ಹಾಡು

ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀ
ಜಗದ ತಾಯಿಗೆ ಆನಂದದ ಹಾಡು

28 Oct, 2017
ಹಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಾಪ!

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ
ಹಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಾಪ!

28 Oct, 2017

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ
ಒಂದೇ ವೇದ ನಾಲ್ಕಾಯಿತು...

21 Oct, 2017
ಬುದ್ಧ: ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ವೈದ್ಯ

ಬುದ್ಧ: ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ವೈದ್ಯ

21 Oct, 2017
ಋಷಿಯೇ ಕವಿ, ಕವಿಯೇ ಋಷಿ

ಋಷಿಯೇ ಕವಿ, ಕವಿಯೇ ಋಷಿ

21 Oct, 2017

ಪಶ್ಚಿಮದ ಅರಿವು 2
ಬುದ್ಧಿ ಒಳಿತನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು

14 Oct, 2017
ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ: ಅಹಂಕಾರದ ‘ಬಲಿ’ಗೆ ಒಲಿದ ನಲಿವು

ಅರಿವು: ಆಚರಣೆ
ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ: ಅಹಂಕಾರದ ‘ಬಲಿ’ಗೆ ಒಲಿದ ನಲಿವು

14 Oct, 2017
ಮರಾ ಮರಾ ಮರಾಮರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ!

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ 9
ಮರಾ ಮರಾ ಮರಾಮರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ!

14 Oct, 2017
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ವಿರೂಪ

ಗಂಭೀರ ವಿಚಾರ
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ವಿರೂಪ

7 Oct, 2017
ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕತೆಯ ಮಂತ್ರ

ಸಾಧ್ವಾಯ
ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕತೆಯ ಮಂತ್ರ

7 Oct, 2017
ಬೌದ್ಧದರ್ಶನ

ವೈಶಾಖದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ
ಬೌದ್ಧದರ್ಶನ

7 Oct, 2017