ಅರಿವು
ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ – 1

23 Sep, 2017

ವ್ಯಾಕರಣದ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷೆಯ ಉಗಮ–ವಿಕಾಸ–ಉಪಯೋಗಗಳು ನಿಂತಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಚಿತವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತ ಇಂದಿನ ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

‘ಅರೆ! ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ?’

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ 7
‘ಅರೆ! ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ?’

23 Sep, 2017
ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದೆ?

ಜಿಜ್ಞಾಸೆ
ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದೆ?

23 Sep, 2017
ಸಜ್ಜನರಂತೆ ತಿಳಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ನೀರು!

ರಾಮಾಯಣ–06
ಸಜ್ಜನರಂತೆ ತಿಳಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ನೀರು!

16 Sep, 2017
ನವರಾತ್ರಿ: ಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ

ಆಚರಣೆ
ನವರಾತ್ರಿ: ಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ

16 Sep, 2017
ಗುರುವಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುವವನೇ ಗುರು!

ಉಪದೇಶ
ಗುರುವಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುವವನೇ ಗುರು!

16 Sep, 2017
ಧರ್ಮ ಎಂದರೇನು? ಮತ ಎಂದರೇನು? ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂದರೇನು?

ಧರ್ಮ ಎಂದರೇನು? ಮತ ಎಂದರೇನು? ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂದರೇನು?

9 Sep, 2017

ಆನಂದಲಹರಿ
ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಉತ್ತರ

9 Sep, 2017
ಗುಣಗಳ ಗಣಿ

ಗುಣಗಳ ಗಣಿ

9 Sep, 2017

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ
ಅರಿವಿನ ಬತ್ತದ ಚಿಲುಮೆ

2 Sep, 2017
ಸಾಕ್ರೆಟೀಸ್‌: ಆದರ್ಶ ಗುರು

ಪಶ್ಚಿಮದ ಅರಿವು
ಸಾಕ್ರೆಟೀಸ್‌: ಆದರ್ಶ ಗುರು

2 Sep, 2017
ಈಗ: ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ವರ್ತಮಾನ

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ – 4
ಈಗ: ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ವರ್ತಮಾನ

2 Sep, 2017
ಹಿಂಸೆಗೆ  ಮೂಲವೇ ಭಯ

ಹಿಂಸೆಗೆ ಮೂಲವೇ ಭಯ

31 Aug, 2017
ತಪಸ್ಸು: ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಳಕು

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ
ತಪಸ್ಸು: ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೂ ಬೆಳಕು

12 Aug, 2017
ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರೇ ಲೋಕಪ್ರಿಯ

ಅರಿವು
ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರೇ ಲೋಕಪ್ರಿಯ

12 Aug, 2017
ರಾಮ: ಪ್ರಶ್ನೆಯೋ? ಉತ್ತರವೋ?

ರಾಮಾಯಣ ರಸಯಾನ
ರಾಮ: ಪ್ರಶ್ನೆಯೋ? ಉತ್ತರವೋ?

5 Aug, 2017
ವೇದ: ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ತಿಳಿವು

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ­­­­
ವೇದ: ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ತಿಳಿವು

5 Aug, 2017