ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ | ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ
ಅರಿತೋ ಅರಿಯದೆಯೋ...

ಅರಿತೋ ಅರಿಯದೆಯೋ...

18 Feb, 2018

ಯೌವನದ ಆ ದಿನಗಳು. ಅದು ವಸಂತ ಕಾಲ. ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೆ. ನನ್ನೊಡನೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಗೆಳತಿ. ದಿಢೀರೆಂದು ಯಾರೋ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪ್ರಕಾಶ... ಪ್ರಕಾಶ...’ ಎಂದು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಧ್ವನಿ. ಕಳವಳಗೊಂಡೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನೊಡನಿದ್ದ ನನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಗೆಳತಿ.

ಏನ ಹೇಳಲಿ ನಾನು...

ಏನ ಹೇಳಲಿ ನಾನು...

11 Feb, 2018
ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಶಿಲುಬೆಗಳು...!

ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಶಿಲುಬೆಗಳು...!

4 Feb, 2018
ಅದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ...

ಅದು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲ...

28 Jan, 2018
ನಕ್ಕು, ನನ್ನನ್ನು ನಗಿಸುವ ಇವಳ್ಯಾರು....?

ನಕ್ಕು, ನನ್ನನ್ನು ನಗಿಸುವ ಇವಳ್ಯಾರು....?

21 Jan, 2018
ಪಯಣಗಳು ತರುವ ಪಕ್ವತೆ...

ಪಯಣಗಳು ತರುವ ಪಕ್ವತೆ...

16 Jan, 2018