ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2019
25 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಕುವುದನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಉಳಿತಾಯದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಕಿದಷ್ಟನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ
ವಾರನ್‌ ಬಫೆಟ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ