ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಶಾಲೆ ಪುರಸ್ಕಾರ

ನವದೆಹಲಿ: ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿವೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ 52 ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 45 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ 7 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 18ರಂದು ನಡೆಯುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ₹50 ಸಾವಿರವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು