ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2019
24 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ತುಡಿತಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು ಗೀಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
–ಬ್ರಾಡ್‌ ಪಿಟ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ವಾಹನ ಲೋಕ