ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 16, 2019
22 °C

ಗರ್ಮಾಗರಂ

Published:
Updated:

ನೇತಾರರಿಗೆ ಸಿಗದೇ

ಇದ್ದುದಕ್ಕೆ `ಬಿ' ಫಾರಂಹೈಕಮಾಂಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ

ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಗರಂಬಂಡಾಯವೆದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು

ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಣಿಕಳೆಯಲಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಧಿಕೃತ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಠೇವಣಿ !- ಭದ್ರಾತನಯ

ಬೆಂಗಳೂರು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ (+)