ನವ ಪ್ರಕಾಶನ

7

ನವ ಪ್ರಕಾಶನ

Published:
Updated:

ಹರಿದಾಡತಾವ ಭಾವ

(ಕವನ ಸಂಕಲನ); ಲೇ; ಸಂಕಮ್ಮ ಜಿ ಸಂಕಣ್ಣನವರ; ಪು: 88 ಬೆ: ರೂ.70; ಪ್ರ: ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಿಸರ್ಗ ನಗರ, ಬ್ಯಾಡಗಿ- 581106

ಕನ್ನಡ ಸ್ಪಂದನ

ಲೇ; ಮನೋಜ್ ಪಾಟೀಲ; ಪು: 168 ಬೆ: ರೂ.200; ಪ್ರ: ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ಪುಸ್ತಕಮಾಲೆ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಜನಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಿದಸಂಸ್ಥಾನಮಠ, ಚಿಂಚಣಿ- 591 272, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಚಿಂತನ ದೀಪ್ತಿ

(ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ); ಲೇ: ರಮೇಶಬಾಬು ಯಾಳಗಿ; ಪು: 100 ಬೆ: ರೂ.40; ಪ್ರ: ಶ್ರೀ ಕಲ್ಮಠ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಮಾನವಿ- 584123, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊ ಯಾನ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಕತೆಗಳು

(ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕೃತ ಚೀನೀ ಲೇಖಕ); ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈ; ಪು: 120 ಬೆ: ರೂ.70; ಪ್ರ: ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ, 87, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, 3ನೇ ಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು-85ವಿಸ್ಮಯಗಳ ನಾಡಿನಲ್ಲೊಂದು ಸುತ್ತು

(ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ); ಲೇ; ಡಾ ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ; ಪು: 124 ಬೆ: ರೂ.100; ಪ್ರ: ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ.138, 7ನೇ ಸಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-104ಕುದುರೆಕೊಂಬು ಮತ್ತು ಇತರ ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯಗಳು

ಲೇ: ವಿ ಮಾ ಜಗದೀಶ್; ಪು: 132 ಬೆ: ರೂ.100; ಪ್ರ: ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕಾಶನ, ಜೀನಹಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ, ನ್ಯಾಮತಿ ಮಾರ್ಗ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಸೀತಾರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹುಲಿಮನೆ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ನಾಟಕಗಳು (ಸಂಪುಟ-1)

ಸಂ; ಶ್ರೀಧರ ಹೆಗಡೆ; ಪು: 376 ಬೆ: ರೂ.200; ಪ್ರ: ಮಂಗಳ ಪ್ರಕಾಶನ, 91, ಸಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98ಗುರುವಂದನ

ಸಂ; ಡಾ ಎಲ್ ಎಸ್ ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್; ಪು: 2868 ಬೆ: ರೂ.240;

ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪ್ರಭಾವ

(ಪ್ರೊ. ಆರ್.ಗುರುರಾಜಾರಾವ್ ಅವರ ರಂಗಭೂಮಿ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನ); ಭಾವಾನುವಾದ: ಆರ್ ಕೆ ದಿವಾಕರ್; ಪು: 88 ಬೆ: ರೂ.60; ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ: ಜ್ಯೋತಿ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ.443,  ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್, 2ನೇ ಹಂತ, ಐಡಿಯಲ್ ಹೋಮ್ಸ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-85ವಿಜ್ಞಾನ: ವಿಚಾರ-ವಿಸ್ಮಯ

ಪು:296 ಬೆ: ರೂ.180;ಇತಿಹಾಸ: ವಿಚಾರ-ವಿಶೇಷ

ಪು:427 ಬೆ: ರೂ.300;ವಿವಿಧ ವಿಚಾರ ವಿಶೇಷ

ಪು:244 ಬೆ: ರೂ.150; ಈ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳ

ಲೇ: ವಿ ನರಹರಿ;  ಪ್ರ: ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಪ್ರಥಮ ಛಾಯ, ಗೋಕುಲಂ 3ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರುಗವಾಕ್ಷಿ

(ಅನುಭವ ಕಥನ);  ಪು:244 ಬೆ: ರೂ.150;ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂಡಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಗಾಭೋಗಗಳು

ಪು:164 ಬೆ: ರೂ.95;

ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ: ರತ್ನಾ ಮೂರ್ತಿ, ನಂ.9, ಸಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98ಏಳು ಕೊಂಬಿನ ಆನೆ

(ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು); ಪು:88 ಬೆ: ರೂ.50;ಬೂದಿಯ ಹಗ್ಗ

ಪು:66 ಬೆ: ರೂ.40; ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ: ಅಕ್ಷಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ.229, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹನುಮಂತನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-19ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನೊಲಿಸಲಿ

(ಕೀರ್ತನೆಗಳು);  ಪು:324 ಬೆ: ರೂ.170;  ಪ್ರ: ಮಂಗಳ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ.91, ಸಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-98 ಈ 5 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲೇ: ರತ್ನಾಮೂರ್ತಿನೊಂದವರ ಬೆಳಕು

ಲೇ; ಪ್ರೊ. ಎಚ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ;  ಪು:116 ಬೆ: ರೂ.100; ಪ್ರ; ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗಂಗಾಂಬ ನಿವಾಸ, ನಂ.326, 6ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್

ಲೇ; ಡಾ.ಬಿ ವಿ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್; ಪು:224 ಬೆ: ರೂ.125;ನಿಜವಿದ್ದು ನೀಡಿದವರು

ಲೇ: ಆರ್ ಎಂ ಲಾಲಾ; ಪು:170 ಬೆ: ರೂ.125; ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ: ವಾಸನ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನಂ.25, ವಾಸನ್ ಟವರ್ಸ್‌, ಡಾ ಟಿಸಿಎಂ ರಾಯನ್ ರಸ್ತೆ (ಗೂಡ್ಸ್‌ಶೆಡ್ ರಸ್ತೆ), ಬೆಂಗಳೂರು-53ಉರಿಯ ಪದವು

(ನಾಮದೇವ್ ಢಸಾಳ್ ಕವಿತೆಗಳು); ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಡಾ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನುಪಮಾ; ಪು:134 ಬೆ: ರೂ.150;ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟೂನ್ ವಿವಾದ

(ಲೇಖನಗಳು); ಸಂ; ಡಾ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅನುಪಮಾ/ ಬಸೂ; ಪು:126 ಬೆ: ರೂ.100; ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ: ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ.21, ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಗದಗ- 582101ಎರ್ಪಕಟ್ಟೆ ಕಥೆಗಳು

ಲೇ; ಜನಾರ್ದನ ಎರ್ಪಕಟ್ಟೆ; ಪು:324 ಬೆ: ರೂ.165; ಪ್ರ: ಕೌಸ್ತುಭ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ.189, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಈಎಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-04ಅಂಕಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಎಂ ಬಿ ಕುಕ್ಯಾನ್

ಲೇ; ಡಾ ಜಿ ಎನ್ ಉಪಾಧ್ಯ; ಪು:112 ಬೆ: ರೂ.80;ಕಲಾತಪಸ್ವಿ ಎಚ್ ಬಿ ಎಲ್ ರಾವ್

ಲೇ: ಡಾ ಜಿ ಎನ್ ಉಪಾಧ್ಯ; ಪು:130 ಬೆ: ರೂ.100; ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ: ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಮುಂಬಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ವಿದ್ಯಾನಗರಿ, ಮುಂಬಯಿ- 400 098ಸೊಂಪು

(ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ); ಲೇ: ದೇಜಗೌ; ಪು:146 ಬೆ: ರೂ.85;ಭೂಮಿ-ಬದುಕು

ಲೇ: ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ; ಪು:49 ಬೆ: ರೂ.30;ವಿಶ್ವ ವಿಭೂತಿಗಳು

ಲೇ; ಡಾ ಸಾ ಶಿ ಮರುಳಯ್ಯ; ಪು:210 ಬೆ: ರೂ.125;ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳು

ಲೇ; ಡಾ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ; ಪು:107 ಬೆ: ರೂ.60;ಸಿರುಮನ ಸಾಂಗತ್ಯಗಳು

ಸಂ; ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ; ಪು:576 ಬೆ: ರೂ.350; ಚಾರುವಸಂತ

(ದೇಸಿ ಕಾವ್ಯ(; ಲೇ: ನಾಡೋಜ ಹಂಪನಾ; ಪು:348 ಬೆ: ರೂ.250;ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ

(ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ); ಲೇ: ಪ್ರೊ. ಎಲ್. ಎಸ್. ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್; ಪು:382 ಬೆ: ರೂ.225;ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಲೇ; ಎಂ.ಎಚ್.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ; ಪು:202 ಬೆ: ರೂ.120;ಚಿದಾನಂದಾಯಣ

ಲೇ; ಡಾ. ಎಂ.ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ; ಪು:607 ಬೆ: ರೂ.350;ಆಚಾರ್ಯ ಸೋಮದೇವಸೂರಿಯ ನೀತಿ ವಾಕ್ಯಾಮೃತ

(ರಾಜನೀತಿಯ ಕೈಗನ್ನಡಿ); ಸಂ: ನಾಡೋಜ ಪ್ರೊ.ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ; ಪು:305 ಬೆ: ರೂ.180;

ಈ 10 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ: ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-09ಪಕೀರಪ್ಪನ ಕುಲಾಯ

(ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ); ಸಂ: ಹುರುಕಡ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ; ಪು:88 ಬೆ: ರೂ.50; ಪ್ರ: ವಾಸ್ತವ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-583 212, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆನಳಪಾಕ

ಲೇ; ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಪಿ; ಪು:128 ಬೆ: ರೂ.145; ಪ್ರ: ಪ್ರಿಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ರೈ ಲಿ, ನಂ.1865, 32ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 10ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-70ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

(ಜೀವನ ಕಥನ); ಲೇ; ನಿಡಸಾಲೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ; ಪು:186 ಬೆ: ರೂ.130; ಪ್ರ: ಗೀತಾಂಜಲಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನಂ.134, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-40ವಿಭೂತಿರೂಪಿ ಕೃಷ್ಣ

ಲೇ; ಕೆ ಜಿ ಸುಬ್ರಾಯಶರ್ಮಾ; ಪು:48 ಬೆ: ರೂ.30; ಪ್ರ: ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಕಾಶನ, ಅಶೋಕನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-50

ಶೇಕ್‌ಸ್ಪಿಯರ್ ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ

ಲೇ; ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವ; ಪು:192 ಬೆ: ರೂ.150; ಪ್ರ: ಬೋಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕಲ್ಮಡ್ಕ- 574 212ಶ್ರೀರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಪು

ಪು: 96 ಬೆ: ರೂ.80;ಸುಭಾಷರ ಕಣ್ಮರೆ

ಪು: 96 ಬೆ: ರೂ.80; ಲೇ; ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ‌್ಯ;ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಥೆಗಳು (ಭಾಗ-1)

ಲೇ: ಭಿಕ್ಷು; ಪು: 208 ಬೆ: ರೂ.150;ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಥೆಗಳು (ಭಾಗ-1)

ಲೇ; ಭಿಕ್ಷು; ಪು: 184 ಬೆ: ರೂ.150;ಫುಡ್ ಇನ್‌ಸೈಟ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)

ಮೂಲ; ಸದಾನಂದ ಮಯ್ಯ; ಅನುವಾದಕರು: ಸರಿತಾ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್/ ಯಶವಂತ್ ಸರ್‌ದೇಶಪಾಂಡೆ; ಪು: 224 ಬೆ: ರೂ.200; ಈ 5 ಪುಸ್ತಕಗಳ  ಪ್ರ: ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕೊಪ್ಪೀಕರ್ ಬೀದಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಜೀವನದಿಗಳ ಸಾವಿನ ಕಥನ

ಲೇ: ಡಾ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ;  ಪು: 104 ಬೆ: ರೂ.100; ಪ್ರ: ಪಲ್ಲವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ದಾರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿನಕ್ಕುನಲಿಯಿರಿ

(ವಿನೋದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು); ಲೇ: ಹ ಶಿ ಭೈರನಟ್ಟಿ; ಪು: 152 ಬೆ: ರೂ.80; ಪ್ರ: ಕೌಸ್ತುಭ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ.189, ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ, ಈಎಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-04ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಕೃತಿ ನೋಟ

(ವಿಮರ್ಶೆ); ಲೇ; ಮಾಧವ ಕುಲಕರ್ಣಿ; ಪು: 366 ಬೆ: ರೂ.185;ಎಂ ವೈ ಘೋರ್ಪಡೆ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ 

ಲೇ; ಭಾರತೀ ಕಾಸರಗೋಡು; ಪು: 80 ಬೆ: ರೂ.60;ಅಂತಸ್ಸತ್ವ

ಲೇ; ಎಸ್ ಸೀತಾರಾಮು;  ಪು: 154 ಬೆ: ರೂ.80; ಈ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ: ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ.164/ಎ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಎಂಆರ್‌ಎನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕನಕಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-04ನಾಗಾರ್ಜುನನ ಮೂಲಮಧ್ಯಮಕಕಾರಿಕಾ

(ಪರಿಷ್ಕೃತ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿ)

ಲೇ; ಎಸ್ ನಟರಾಜ ಬೂದಾಳು; ಪು: 220 ಬೆ: ರೂ.150;ಪ್ರ: ಗೋಧೂಳಿ ಪ್ರಕಾಶನ, 35, ಗೋಧೂಳಿ, 5ನೇ ಬಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಡಾವಣೆ, ತುಂಗಾನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-91ಅಲೆಮಾರಿಯ ಹಾಡು

ಪು: 76 ಬೆ: ರೂ.60;ಗೂನು ಬೆನ್ನಿನ ಗದ್ದೆ

ಲೇ: ರಮೇಶ ಗಬ್ಬೂರು; ಪು: 124 ಬೆ: ರೂ.80; ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ: ಪಿಟೀಲು ಪ್ರಕಾಶನ, ಗಬ್ಬೂರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆದಲಿತ ಮಹಿಳಾ ಸಂಕಥನ

ಲೇ: ಕೆ ವಿ ನೇತ್ರಾವತಿ; ಪು: 288 ಬೆ: ರೂ.220; ಪ್ರ: ಸಖಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ.69, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅರವಿಂದ ನಗರ, ಹೊಸಪೇಟೆವಿರಾಮ

ಮೂಲ; ಅಂಗರ ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣಾರಾವ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಡಾ ಕೆ ಶಾರದಾ; ಪು: 114 ಬೆ: ರೂ.80;ಕಂಗುಂದಿಕುಪ್ಪಂ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಶೀಲನೆ

ಮೂಲ; ಡಾ ಆರ್ ವಾಸುದೇವ ಸಿಂಗ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಡಾ ಅರ್ಕಸಾಲಿ ವೈಷಭೇಂದ್ರಾಚಾರ್; ಪು: 306 ಬೆ: ರೂ.180;ದೃಶ್ಯಕಲೆಗಳು

(ಒಂದು ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ); ಲೇ; ಡಾ ಡಿ ಎ ಉಪಾಧ್ಯ; ಪು: 536 ಬೆ: ರೂ.350; ಈ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ: ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕುಪ್ಪಂ- 517 426ಭಗವದ್ಗೀತೆ

(ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತಕರು); ಲೇ; ಪ್ರೊ.ಯು. ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್; ಪು: 60 ಬೆ: ರೂ.20; ಪ್ರ: ಆದಿಗುರು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಜಿತ್ತವಾಡ್ಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆಹನಿ ಹನಿ ಕಹಾನಿ

ಲೇ: ನಾಗರಾಜ ಕೋಟೆ; ಪು: 88 ಬೆ: ರೂ.50; ಪ್ರ: ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-09ಮಹಾ ವಿನಾಶ ನಂತರ ಏನು?

ಲೇ; ಜಿ ಎಂ ಸವದತ್ತಿ; ಪು: 120 ಬೆ: ರೂ.100; ಪ್ರ: ಶಿವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಯಮನೂರು- 582208ಹನಿ ತೆನೆ

ಲೇ; ಶಿ.ಕಾ.ಬಡಿಗೇರ; ಪು: 116 ಬೆ: ರೂ.90; ಪ್ರ: ವಿಜಯಶ್ರೀ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನಂ.21, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ನಾಗರಬಾವಿ 1ನೇ ಹಂತ, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಚಂದ್ರಾ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 39ವಿಕಿರಣಪರಿಣಾಮ, ಪರಮಾಣುಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು

ಲೇ: ಎ ಚಂದ್ರಶೇಖರ/ ಮುಳಿಯ ರಾಘವಯ್ಯ/ಡಿ ವಿ ಗೋಪಿನಾಥ್; ಪು: 81 ಬೆ: ರೂ.75; ಪ್ರ: ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊಸೈಟಿ (ಮೈಸೂರು), ನಂ.926, ಸ್ವರ್ಣ ವಿಲಾಸ, ಸಿಂಹ ಹಾರ್ಟ್‌ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎದುರು, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರುಶ್ರೀ ಶುಕಸಪ್ತತಿ

ಮೂಲ: ಶ್ರೀಚಿಕ್ಕುಪಾಧ್ಯಾಯ; ಸಂ: ಡಿ ಎ ಶಂಕರ್; ಪು: 446 ಬೆ: ರೂ.200; ಪ್ರ: ಪ್ರಸಾರಾಂಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರುಮೋಹಿತ

(ಕವನ ಸಂಕಲನ); ಲೇ: ಮಾಲತೇಶ ಸಿದ್ಧಮ್ಮನವರ; ಪು: 88 ಬೆ: ರೂ.46; ಪ್ರ: ಅರ್ಕಾವತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ.2, 91/1, 2ನೇ ಮೇನ್, ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಿ ಆರ್ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-40ಮಧುರ ಮಿಲನ

ಲೇ; ಮಾಲತೇಶ ಸಿದ್ಧಮ್ಮನವರ; ಪು: 88 ಬೆ: ರೂ.60;  ಪ್ರ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ನಂ.114, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಬಿಸಿಸಿ ಬಡಾವಣೆ, ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ, ವಿಜಯನಗರ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-40ಸಂಘರ್ಷ

(ಕಥಾ ಸಂಕಲನ); ಲೇ; ಮಾಲತೇಶ ಸಿದ್ಧಮ್ಮನವರ; ಪು: 96 ಬೆ: ರೂ.50; ಪ್ರ: ಸೃಷ್ಟಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ನಂ.121,13ನೇ ಮೇನ್, ಎಂ ಸಿ ಲೇಔಟ್, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 40ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

(ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧ); ಲೇ; ಡಾ.ಜ್ಯೋತಿ ಮುತಾಲಿಕ ದೇಶಪಾಂಡೆ; ಪು: 320 ಬೆ: ರೂ.275; ಪ್ರ: ಸೃಜನಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ.2145, ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಬನಶಂಕರಿ 6ನೇ ಹಂತ, 4ನೇ ಎಚ್ ಬಡಾವಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-62ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ-ಕವಿಯತ್ರಿಯರ ನೂರು ಕವನಗಳು

(ಕವನ ಸಂಕಲನ); ಸಂ: ಕೊಡಗು ಗಣೇಶ್; ಪು: 168 ಬೆ: ರೂ.120; ಪ್ರ: ಸನ್ನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ.1735, 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹಂಪಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-40ನಾದಲೋಕದ ರಸನಿಮಿಷಗಳು

ಲೇ; ಶಿರೀಷ ಜೋಶಿ; ಪು:208 ಬೆ: ರೂ.150;ಆಲೋಡನ

(ಚಿಂತನ ಬರಹಗಳು); ಲೇ: ಆನಂದ ಝಂಜರವಾಡ; ಪು: 208 ಬೆ: ರೂ.150; ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ: ದೇಸಿ ಪುಸ್ತಕ, ನಂ.121, 13ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಎಂ ಸಿ ಲೇಔಟ್, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 40ಶ್ರೋತೃವಿಗೆ ಅರಿವು

(ಸಮಕಾಲೀನ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಂಠ್ಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸ್ತುತಿ); ಪು: 248 ಬೆ: ರೂ.300;ಸ್ವರ ಯಾತ್ರೆ

ಪು: 184 ಬೆ: ರೂ.200; ಮೂಲ: ಡಾ.ಪ್ರಭಾ ಅತ್ರೆ: ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಸದಾನಂದ ಕನವಳ್ಳಿ; ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ: ಕಣ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ನಂ.23/ಎ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 1ನೇ ಎನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-10ಹುಯ್ಯೋ ಹುಯ್ಯೋ ಮಳೆರಾಯ

(ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಕಥೆ); ಲೇ; ನಗೀನ್ ಅಹಮದ್; ಪು: 74 ಬೆ: ರೂ.250; ಪ್ರ: ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕಟ್ಟಡ 95, ಮನೆ ನಂ. 158, ಕೆಂಗೇರಿ ಉಪನಗರ, ಕೆಎಚ್‌ಬಿ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-60ಹೆಗ್ಗುರುತು

(ಕತೆಗಳು); ಲೇ: ಕೆ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ; ಪು: 160 ಬೆ: ರೂ.120;ಎ.ಕೆ.ರಾಮಾನುಜನ್ ಆಯ್ದ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷಣಸ್ವಾಮಿ; ಪು: 350 ಬೆ: ರೂ.300;ಬೆಂದ ಕಾಳು ಆನ್ ಟೋಸ್ಟ್

(ನಾಟಕ); ಲೇ; ಗಿರೀಶ ಕರ್ನಾಡ; ಪು: 100 ಬೆ: ರೂ.70; ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಹಸನ ಮತ್ತು ಏನ್ ಹುಚ್ಚೂರಿ...

(ಎರಡು ಪ್ರಹಸನಗಳು); ಲೇ: ಪ್ರಸನ್ನ;  ಪು: 156 ಬೆ: ರೂ.120; ಈ 4 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ: ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭವನ, ಸುಭಾಷ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡಇಸ್ಲಾಂ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳು

ಲೇ:ಡಾ.ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್; ಪು: 96 ಬೆ: ರೂ.60;ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನ

(ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು); ಲೇ: ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪಾಷ; ಪು: 144 ಬೆ: ರೂ.90;ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

ಮೂಲ; ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಎಚ್ ಎಸ್ ಗೋಪಾಲರಾವ್;  ಪು:372 ಬೆ: ರೂ.225; ಈ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ: ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್, ಎಂಬೆಸಿ ಸೆಂಟರ್, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರ ಪತ್ರಗಳು

ಲೇ; ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗ; ಪು: 324 ಬೆ: ರೂ.190; ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಧಾನ

(ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ-ಸಂಪುಟ-2); ಲೇ; ಟಿ ವಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರಿ; ಪು: 421 ಬೆ: ರೂ.250;ಸಮಗ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ

(ಸಂಪುಟ-3); ಲೇ; ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ; ಪು: 521 ಬೆ: ರೂ.325;ಹೆಪ್ಪು

(ಕಿರು ಕಾದಂಬರಿ-ಎರಡನೇ ಮುದ್ರಣ); ಲೇ; ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ನಾಗವಾರ; ಪು: 107 ಬೆ: ರೂ.60;ಹಿಂಗಾರು

(ಇತ್ತೀಚಿನ ಬರೆಹಗಳು); ಲೇ; ಜಿ ಎಸ್ ಆಮೂರ; ಪು: 135 ಬೆ: ರೂ.80;ನುಡಿಕಥನ

(ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳ ಕಟ್ಟು); ಲೇ: ಪ್ರೊ. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ; ಪು: 172 ಬೆ: ರೂ.100; ಈ 6 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರ: ಸಪ್ನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-09

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 0

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry