ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 19, 2020
23 °C

ಬುರುಡೆತಂತ್ರ!

– ರಾಜಕುಮಾರ ಮಹಾದೇವ ಉಪಾಸೆ,ಅಂಜುಟಗಿ Updated:

ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ : | |

‘ಅಧಿಕಾರ’ ವೆಂಬುದೊಂದು ‘ಅಫೀಮು’

‘ಸರ್ಕಾರ’ ವೆಂಬುದೊಂದು ‘ಜೂಜು ಅಡ್ಡೆ’

ಈ ಅಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಕಲೆಂಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳು

ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಓಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಯನೇನೆಂಬೆ?

‘ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ– ಗಣತಂತ್ರ’ ವೆಂಬುದೊಂದು ‘ಬೂಟಾಟಿಕೆ’

‘ಪ್ರಜೆಯೇ ಪ್ರಭು’ ಎಂಬುದೊಂದು ‘ಬುರುಡೆ ಪುರಾಣ’

‘ಜನಸೇವೆ’ ಎಂಬುದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಚೋದ್ಯವಯ್ಯಾ!

ಪ್ರಭುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ತಿರುಪೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ನೋಡಾ,

ಇಂತಿಪ್ಪ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಲೋಕವಕಂಡು,

‘ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ’ ಎಂದು ಅಂತರಂಗ ಪ್ರಭು ಇದಾನೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ!

 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ (+)