ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯ

7

ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯ

Published:
Updated:

1) ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರೆಯ ನೆರೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಹ ‘ಮಂಗಳ’ದ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ (ಚಿತ್ರ-–1). ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಕುರಿತ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ?

ಅ) ಮಂಗಳ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ

ಬ) ಮಂಗಳ ಭೂಮಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಗ್ರಹ

ಕ) ಈ ಗ್ರಹ ಎರಡು ಚಂದ್ರರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ

ಡ) ಮಂಗಳ ತುಂಬ ಶೀತಲ ಗ್ರಹ

2) ಕಡಲ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲೀಕರಣಗೊಂಡು ವಿಚಿತ್ರ- ವಿಸ್ಮಯಕರ ರೂಪ ತಳೆದಿರುವ ಬಂಡೆಯೊಂದು ಚಿತ್ರ- –2ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಡೆದಿರುವ ಶಿಥಿಲಕಾರಕ ಯಾವುದು?

ಅ) ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ

ಬ) ಕಡಲಿನ ಕ್ಷಾರ ಜಲ

ಕ) ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬಿಸಿಲು

ಡ) ಕಡಲ ಅಲೆಗಳು

3) ‘ಭೂಖಂಡಗಳ ನೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ; ಅವು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನಾಂತರ ಹೊಂದುತ್ತವೆ’ –ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? (ಚಿತ್ರ–3, 4).

ಅ) ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹೆಸರೇನು?

ಬ) ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು?

4) ಪುರಾತನ ಜನರ ಒಂದು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಣ ‘ಸ್ಟೋನ್ ಹೆಂಜ್’ ಚಿತ್ರ-–5ರಲ್ಲಿದೆ. ಶಿಲಾಯುಗದ ಈ ಸೋಜಿಗದ ನಿರ್ಮಿತಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ?

ಅ) ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್

ಬ) ಫ್ರಾನ್ಸ್

ಕ) ಮೆಕ್ಸಿಕೋ

ಡ) ಈಜಿಪ್ಟ್

5) ಧರೆಯ ಅತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ‘ವಾಯುಮಂಡಲ’ ಪದರ ಪದರ ಹಾಳೆಯಂತೆ ಧರೆಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ?

(ಚಿತ್ರ-–6). ಭೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ-–


ಅ) ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು?

ಬ) ಆಮ್ಲಜನಕದ ಶೇಕಡ ಅಂಶ ಎಷ್ಟು?

ಕ) ಅತಿ ನೇರಳೆ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ‘ಪದರ’ ಯಾವುದು?

ಡ) ಯಾವ ಪದರ ಹವಾ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ನೆಲೆ?

6) ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ‘ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ’ಯೊಂದು ಚಿತ್ರ-–7ರಲ್ಲಿದೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳದು ಬಹು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ.

ಅ) ಇದೀಗ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಯ ಹೆಸರೇನು?

ಬ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ದುರಂತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಭಾರತದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಯಾವುದು?

7) ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುರಾತನ ನಾಗರಿಕತೆಯೊಂದರ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವಶೇಷವೊಂದು ಚಿತ್ರ-–8ರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ?

ಅ) ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆ

ಬ) ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆ

ಕ) ಮಾಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆ

ಡ) ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರಿಕತೆ

8) ವಿಶೇಷ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ‘ಸಾಧನ’ವೊಂದನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಕ್ಕಿನ ಹಾಳೆಯೊಂದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರ- –9ರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದು ಈ ಸಾಧನ?

ಅ) ವಿದ್ಯುತ್ ಗರಗಸ

ಬ) ಒತ್ತಡದ ನೀರು

ಕ) ಲೇಸರ್

ಡ) ಅಸಿಟಲೀನ್ ಅನಿಲ

9) ನದಿಯೊಂದು ಕಡಲನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರ- –10ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಮುದ್ರ/ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಿ:

1) ಗೋದಾವರಿ           ಅ) ಅರಬ್ಬೀ ಸಮುದ್ರ

2) ಸಿಂಧೂ (ಇಂಡಸ್) ಬ) ಶಾಂತ ಸಾಗರ

3) ನೈಲ್  ಕ) ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ

4) ಅಮೆಜಾನ್ ಡ) ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ

5) ಕಾಲರೆಡೋ ಇ) ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್

        ಸಮುದ್ರ

10) ‘ಸೂರ್ಯ- ಭೂಮಿ- ಚಂದ್ರ’ ಚಿತ್ರ– 11ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು:

ಅ) ಸೂರ್ಯ- ಭೂಮಿ ನಡುವಣ ಸರಾಸರಿ ದೂರದ ಹೆಸರು ಏನು?

ಬ) ಭೂಮಿ- ಚಂದ್ರ ನಡುವಣ ಸರಾಸರಿ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?

ಕ) ಈ ಮೂರೂ ಕಾಯಗಳ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎರಡು ಅಂತರಿಕ್ಷ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಯಾವುವು?

11) ವಿಧ ವಿಧ ಕುಸುಮಗಳ ಗುಚ್ಛವೊಂದು ಚಿತ್ರ-–12ರಲ್ಲಿದೆ. ಧರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಹೂ-ಗಿಡ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ?

ಅ) 85,000

ಬ) 1,18,500

ಕ) 2,35,000

ಡ) 2,70,000

12) ಸುಂದರ ಚಿತ್ತಾರದ ಖನಿಜವೊಂದು ಚಿತ್ರ-– 13ರಲ್ಲಿದೆ. ಅದಿರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ:

ಅ) ಹಾರ್ನ್‌ಬ್ಲೆಂಡ್ ಇ) ಕೋರಂಡಂ

ಬ) ಟಾಲ್ಕ್  ಈ) ಹೀಮಟೈಟ್

ಕ) ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್  ಉ) ಮ್ಯಾಲಕೈಟ್

ಡ) ಗೆಲೀನಾ  ಟ) ಟೋಪಾಜ್

ಉತ್ತರಗಳು:

1) ‘ಬ’ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ

2) ಡ. - ಕಡಲಿನ ಅಲೆಗಳು

3) ಅ. ‘ಭೂಖಂಡ ಅಲೆತ ಸಿದ್ಧಾಂತ’; ಬ. ಆಲ್‌ಫ್ರೆಡ್ ವಿಜೆನರ್

4) ಅ-. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್

5) ಅ. ಸಾರಜನಕ; ಬ. ಶೇ 21; ಕ. ಓಜೋನ್ ಪದರ; ಡ. ಹವಾಗೋಳ

6) ಅ.- ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಅರಿಹಂತ್; ಬ. ಸಿಂಧುರಕ್ಷಕ್

7) ಡ. ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರಿಕತೆ

8) ಕ. ಲೇಸರ್

9) 1– ಡ; 2– ಅ; 3– ಇ; 4– ಕ; 5– ಬ

10) ಅ. ಖಗೋಳಯಾನ; ಬ. 3,84,000 ಕಿ.ಮೀ; ಕ. ಗ್ರಹಣಗಳು

11) ಕ. 2,35,000

12) ಖನಿಜಗಳು; ಬ, ಕ, ಇ ಮತ್ತು ಟ

– ಎನ್. ವಾಸುದೇವ್.

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 0

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry