ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2020
19 °C
ಗೇನದ ನಡೆ

ಮೆನ್ಕು ಮಗೆ ಮೆನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ

ಗಣೇಶ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಸಂಕಮಾರ್‌ Updated:

ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ : | |

ಬ್ರಿಟೀಷೆರ್ ನಮನ್ ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅವು ದಣಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಅಬ್ಬರದ ಕಾಲ. ಪಟ್ಲೇರ್, ಸೇನೆರ್‍ನ, ಉಗ್ರಾಣಿನಕಲ್ನ ಅಂಸಣಿದ ಕಾಲ. ಬೆಂದಿನ ನುಪ್ಪುನು ಮಾತ ಊರ್‍ಯ ಇಲ್ಲದ ಕರಕ್ಕ್ ಪಾಡ್ದ್ ತಾನ್ ಪುಂಡಿ ಅರಿನ್ ಬೆಯ್ಪಾದ್ ತೆಲಿಪರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ. ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೊವೆನ್, ಜೋಕುಲೆನ್ ಊರ್‍ಯ ಇಲ್ಲಡ್ ವಾಲಯಿ ಕುಲ್ಲಾವೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ. ಅಪಗಲಾ ಅಕಲೆಗ್ ಗಾಂಧೆರ್ ನೆಹರು, ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪಂಡ ಆತೇ ಮೋಕೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಯೆರಾ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಕೇಂದ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜೆರ್‍ನಕುಲು ಕುಸಿಟ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬ್ರಿಟೀಷೆರ್ ಪೋಯೆರ್‍ಗೆ , ನಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ್‍ಗೆ ನನ ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಗೆ” ಇಂಚ ಮಾತ ಅಯಿತ ಫಲನೇ ಊರುಗು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್.

ತೆಲಿಪರ್‍ದ್ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನಾಯೆ ಭೂಸುಧಾರಣೆದಂಚಿನ ಕಾನೂನು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆನೇ ಜಮೀನ್ದಾರೆ ಆಯೆ. ನಾಯೆರ್ ಪೋಂಡು, ಟಿಲ್ಲರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್, ಪನೆ ಪೋಂಡು ಪಂಪು ಬತ್ತ್ಂಡ್, ಉಜ್ಜೆರ್ ಪೋಂಡು ಹಲ್ಲರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಕಂಡೊಡು ಅಂಬಿ ಪೆಜೊಂದಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಸಾಲೆ ಕಲ್ತ. ಕಾನೂನು ಕಲ್ತ, ದೇಶದ ಚರಿತ್ರೆ ಕಲ್ತ. ಪರಬೆರ್ ಎಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಂದು ಎನ್ನ್‌ದೇ ಸೈತೆರ್. ಗೇಣಿ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ್ ಕುಸೀಟ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ್ ಒರ ದಿಂಜಿಂಡ್. ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ತುಪ್ಪೆ ಜಾಲ್‍ಡಿತ್ತಿಂಡ್. ಕುತ್ತಟ್ಟ ನಿಲ್ಕೆ ಅರಿತ್ತ ಮುಡಿ ನಿಲ್ಕ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಇನಿ ಕಂಡ ಪೂರ ಪಡಿಲುಂಡು. ಉಂದು ನಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬತ್ತಿನ ಫಲ. ಆನಿ ಬ್ರಿಟೀಷೆರೆನ್ ಗಿಡಪರೆ ಹಿಂದು, ಬ್ಯಾರಿ, ಪೊರ್ಬು ಪನ್ಪಿ ಬೇದ ದಾಂತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ್ ತಂದೆಲ್ ಗುದಿಗೆ ಪತಿಯ. ಇನಿ ನಮ ನಮನೇ ಮಂಡೆ ದರ್‍ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆನಿ ಬ್ರಿಟೀಷೆರ್ ಬನ್ನಗ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅರಸುನಕಲೆನ್ ಕಂಟ್ಯಾಯೆರಾ ಇನಿಲಾ ಅಂಚೆನೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಲೆನ್ ಕಂತ್‍ದ್ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪುದ ಕರತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಅರಸುನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ದೆಕ್ಕಾರ ಉಲಯಿ ನೂರ್‍ದು, ಅಕುಲು ನಕ್ಕಾಯಿನ ಬೆಲ್ಲೊಗು ಮುಂಗೈಟ್ಟೇ ನಾಲಯಿ ದೀತೆರ್. ಆಂಡ ನಾಲಯಿದ ಕೊಡಿ ಕುದ್ದಿನ ತೆರಿಯಂದೆನೇ ಪೋತೆರ್. ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ?

ಇನಿಕ್ಕ್ 50 ವರ್ಸದ ಪಿರವು ಎಂಕುಲು ಸಾಲೆಗ್ ಪೋನಗ ಹಳ್ಳಿದ ಸಾಲೆ, ಮಣ್ಣ್‌ದ ಒರುಂಕುದ ಮಾರ್ಗ, ಅಂಬಿ ಅಡ್ಡಿ ನೆಲಟ್ಟ್ ಕುಲುದು ಎಂಕುಲು ಮುತ್ತಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಪಂಡಿನೆನ್ ತುಂಡು ಸಿಲೇಟ್‍ಡ್ ಬರೆವೊಂದಿತ್ತ. ಶ್ರೀಧರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಡೆ ಬೆತ್ತೊಡು ಕೊರಿ ಪೆಟ್ಟ್‌ನ್‌ ಪುರ್ಸಾದಂದ್ ತಿನೊಂದಿತ್ತ. ನಾಲ್ ಊರುದ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಅಡೇಗೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬಾಯಿದ ಉಬಿನೀರ್‌ನ್‌ ಅಂಗೈಟ್ ನಕ್ಕ್‌ದ್‌ ಸ್ಲೇಟ್ ಒಚ್ಚಿ ಒಚ್ಚಿದ್ ದೊಂಡೆ ಪೂರ ಕರಿ ಆವೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಆನಿ ಟೀಚರ್ ಕಲ್ಪಾದಿನ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಪದ ಇನಿಕ್ಕಲಾ ಅಜನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಗಾಯತ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಸೀಮೆ ಕೋಲುಗು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ, ಕಡ್ಲೆ ಮೀಟಾಯಿ, ಪೂ, ದಾಸಲ್ ಪೂ, ಗೋರಂಟಿಗೆ ಪೂ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬಾವುಟ ಏರಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ‘ಏರುತಿಹುದು ಹಾರುತಿಹುದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾವುಟ, ತೋರುತಿಹುದು ಹೊಳೆದು ಹೊಳೆದು ಬಾನಿನಗಲ ಪಟಪಟ’ ಪನ್ಪಿ ಪಾಠ, ಪುಸ್ತಕೊಡು ಇತ್ತಿನೆನ್ ಎಂಕುಲು ಓದೊಂದಿತ್ತ.

‘ಹಿಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲಗ್ ಹೇ, ದೋನೋಂಕ ಮತ್ಲಬ್ ಏಕ್ ಹೇ’ ಪಂಡ್‍ದ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪಾದ್ ನಲಿಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಎಂಕುಲು ಪರೀದಿನ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಕಿದ್‍ಕ್‍ಲಡಿ ತೋಜುನ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದ್ ಲಾಲಲಜಪತ್ ರಾಯೆರ್ ಪಂತಿನ ‘ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕೆ ಹೋರಿ ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ ತಲೆ ಹಾರಿ’ ಪನ್ಪಿನ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ-‘ನಾನೂ ಗಾಂಧಿ ಆಗುವೆನು ಚರಕದಿ ನೂಲನು ಮಾಡುವೆನು, ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಂತ್ರದಿ ದೇಶದ ಮಾನವ ಕಾಯುವೆನು’ ಪನೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ.

‘ಹಿಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೊಂದೆ ಭಾರತ ಮಂದಿರ, ಶಾಂತಿದಾತನು ಗಾಂಧಿ ತಾತನು ಎದೆಯ ಬಾನಿನ ಚಂದಿರ’ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರೊಲು ಅಪಗ ಮೈತ್ತ ರೋಮ ಕೊಕ್ಕೆರುನಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಇನಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಕ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಗಾಂದೆರ್ ನೆನೆಪಾಪೆರ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೆನೆಪಾಪುಂಡು ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕೊಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನೆನೆಪೇ ಬರ್‍ಪುಜಿ. ಆನಿ ಬ್ರಿಟೀಷೆರ್ ಲೂಟ್‍ದೆರ್, ಇನಿ ನಮ್ಮಕುಲು ಲೂಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಯೇಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದೇಶೊಡು, ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ, ಧರ್ಮದ ಪುದರ್‍ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ಮಕಾಂಡ, ದೇವೆರ್‍ನ ಪುದರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಗೆಲ್ ದರೋಡೆ ಉಂತುಜಿ ಆನಿ ಮುಟ್ಟೊಗು ನಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೊನು ವೈಭವೊಡು ಮಲ್ಪರೆ ಅಧಿಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರದ ಗೇನದ ನಡೆತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುದ ಮೆನ್ಪಜ್ಜೆರ್ ಬಣ್ಣಂಗಾಯಿ ಲಕ್ಕಾದ್ ಜೈಲ್‌ಲ್‍ಗ್ ಪೊತಿನ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ. ಮೆನ್ಕು ಪೇರ್‍ಗ್ ಪೋತಿನಲ್ಪ ಯೇರಾ ಪಂಡೆರ್ ‘ಇನಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್‍ಮೆಂಟ್‍ದ ವೈಸ್‍ರಾಯ್ ಬದಲಾವರೆಗೆ. ಪೊಸ ವೈಸ್‍ರಾಯಿ ಬನ್ನಗ ಜೈಲ್‍ಡಿತ್ತಿನಕಲೆನ್ ಪೂರ ಒರ ಬುಡ್ಫೆರ್‍ಗೆ. ಮೆನ್ಕುಗು ಬಾರೀ ಕುಸಿ ಆಂಡ್. ಮಗೆ ಜೈಲ್‌ಲ್‍ಗ್ ಪೋದು ವರ್ಸ ಮೂಜಿ ಕರೀಂಡ್. ನನಲಾ ರಡ್ಡ್ ವರ್ಸ ಉಂಡು. ಪಿದಯಿ ಬರ್ರೆ. ಮೂಜೇ ವರ್ಸೊಡು ಬರ್‍ಪೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆದ ಮೋನೆ ಒರ ತೂತುವೆ ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಪಿದಡಿಯೊಲು. ಜೈಲ್ ಓಲುಂದೇ ಮೆನ್ಕುಗು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಕುಡ್ಲಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದೊಲು. ಪೋಲಿಸ್‍ದಕುಲು ಮಗನ್ ನಾಡ್ದ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಜೀಪುಡು ಪಾಡೊಂದು ಪೋತಿನ ಜೈಲ್‌ಲ್‍ಗ್ಂದ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಯೇರೆಡಲಾ ಕೇಂಡ ತೆಲಿಪೆರ್ ಮಗೆ ದಾನೆ ಅಮೇರಿಕೊಡ್ದು ಬರ್‍ಪಿನಾ? ಮೆನ್ಕು ಸೀರೆ ತುತಿಯೊಲು. ಕಂಡ ಕಡತೊಲು ಕುಡ್ಲಗ್ ನಡತೊಂದೇ ಪೋಯೊಲು. ಬಂಜಿಡ್ ನುಪ್ಪುದ ಪರೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ. ಕಾರ್‍ಡ್ ಮುಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ, ಮಗನ್ ಬುಡ್ತೆರಾ ಇಜ್ಜಾ? ಬುಡಿಯೆರ್‍ಡಾ ಬರ್ರೆ ಬಸ್‍ಕ್ಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ. ಪಾಡರೆ ಕುಂಟುಲಾ ಉಪ್ಪಂದ್ ಎಂಚ ಬರ್‍ಪಿನಿ? ಅಂಚ ಮೆನ್ಕು ಲೆತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಪಿದಡ್ದಿನಿ. ಇತ್ತೆದ ರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ತ್. ಗಿರಲ್ ಕಲ್ಲ್‌ದ ಮಾರ್ಗೊಡು ದೊಂಬುಡು ನಡತೊಂದು ಪೋಪೊಲು. ಪೊನ್ನೆದ ಕಟ್ಟೆ ಕಡತ್‍ದ್ ನರಮಾನ್ಯ ಮೋನೆ ತೂವಂದೆ ಬೀಸ ಬೀಸ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಎದ್‍ರ್‍ಡೇ ಪರ್‍ಕಟ್ಟ್ ಮುಂಡು ತುತೊಂದು ಬೈರಾಸ್ ಮೋನೆಗ್ ತೋಜಂದಿಲೆಕ ಪೊದೆತೊಂದು ನಟ್ಟುನಕಲ್ನಲೆಕ ಗಡ್ಡ ಬುಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಂಜೊವು ಬರೊಂದುಂಡು. ನಡಪುನ ನಡಕೆಡ್, ಕಾರ ಉಂಗುಷ್ಟದ ಮುದೆಲ್ ತೂನಗ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಮಗನ ಗುರ್‍ತ ತಿಕ್ಂಡ್. ಮಗಕ್ಕ್ ಅಪ್ಪೆನ ಗುರ್‍ತ ತಿಕ್ಂಡ್. ಮೆನ್ಕು ಮೆನ್ಪನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೊಲು. ಬೆಂದದ್‍ರ್ ಕಾಯಾದ್ ಮೀಪಾಯೊಲು. 1947 ಡ್ದ್ ದುಂಬು ಪಂಡ ಭಾರತೊಗು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕುನೆಡ್ದ್ ಪದಿನೈನ್ ವರ್ಸ ಪಿರವು ಆದುಪ್ಪು. ಅಪಗ ಮೆನ್ಪಜ್ಜೆರೆಗ್ ಇರುವತ್ತೈನ್ ವರ್ಸ. ಪುಣೀಕಲ್ಲ್‌ದಂಚಿನ  ಜವನೆ. ತಿನರೆ ಅಂಗಲಪ್ಪುಡು ಬಣ್ಣಂಗಾಯಿ ಲಕ್ಕಾದ್ ಜೈಲ್‌ಲ್‍ಗ್ ಪೋತಿನ ಕತೆ.

ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ದಿಬತ್ತಿನ ಮೆಣ್ಪಜ್ಜೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯೆರ್. ಅಪ್ಪೆನ್ ಬಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಯೆರ್. ಕಾಲ ಕರೀನಗ ಮೆನ್ಕು ಸೈತೊಲು ಮೆನ್ಪೆ ಪನಿದೋಲು ಪಾಡ್ದ್ ಕಾಲೇ ಕೋಲದ ಬಿರ್ದ್‌ಡ್‌ ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ತೆ. ಕಟ್ಟಪುಣಿಟ್ಟ್ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟಾಯೆ. ಮೆನ್ಪಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ ಎಡ್ಮ ಜೋಕುಲು . ಇಲ್ಲ್ ನಿಲ್ಕೆ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಸೊನ್ಪ ಕರೀದಿನ ಮೆನ್ಪಜ್ಜೆರೆಗ್ ದಾಲ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಜಿ. ಇಚ್ಚರ್‍ಡ್ ಜೆತೋಂದು ಪೀಂಕ್‍ದಾನಿಗ್ ಕಾಂಕರಿದ್ ಉಬ್ಯೊಂದು ಕತೆ ಪನ್ಪಿನಿ. ಯೇಪಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನತ್ತಪಗ ಎಂಕುಲು ಸಾಲೆಡ್ದ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಿಟಯಿ ಕೊನೊದು ಕೊರಿಯಡ ಆರೆನ ಜೈಲ್‌ಲ್‍ದ್ ಕತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಗಾಂದೆರ್, ನೆಹರೂ ಪೂರ ಆರ್‍ನ ಕಿಸೆಟ್ಟಿತ್ತಿಲೆಕನೇ ಪಾತೆರುವೆರ್.

ಆರ್‍ನ ಪಾತೆರ ಕೇನ್ನಗ ಬಂಡಾಯದ ಕವನ ನೆಂಪಾಪುಂಡು. ‘ಯಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ನಲವತ್ತೇಳರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ತಾಯಾಗಿ ಬರಲಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತಿಂದು ಹಣದ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯ ಸೂ..ಯಾಗಿ’ ಪನ್ಪಿನಲ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಆರ್ ಪನ್ಪಿಲೆಕ ಇತ್ತೆದ ಗವರ್‍ಮೆಂಡ್‍ಡ್ದ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್‍ಮೆಂಟೇ ಎಡ್ಡೆ. ಉಂದು ರಾಜೆರ್‍ನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಕಡೆ. ಅಪಗದ ಜೈಲ್‍ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮುನೆದ ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಕೋರ್ಟುಡು ಜಡ್ಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆಯಿಲೆಕ ಕಠಿಣ ಸಜೆ, ಸಾದಾ ಸಜೆ, ತೆಪ್ಪು ಗುದ್ದಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಕಾರ್‍ಗ್ ಕೈಕ್ ಸಂಕಲೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಬಾಯಿ ಬುಡ್ಪಾರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಜೈಲ್ ಪಂಡ ಪೊದ್ದೆರೆಡೆ ಪೋಯಿಲೆಕ. ಕಾಸ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಆಂಡ್ ಪೋಲೀಸ್‍ದಕುಲೇ, ಕಲ್ವನಕಲೆಗ್ ಒಟೆಲ್‍ಡ್ದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪರ್ರೆ, ತಿನರೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಕನತ್ ಕೊರ್‍ಪೆರ್‍ಗೆ ಇನಿ ಕಲ್ವೆರ್ ಪಿದಯಿ ಉಲ್ಲೆರ್. ಜೈಲ್‍ಡಿಜ್ಜೆರ್ ಬಡವಗ್ ಆನಿದ ಕಾಲೊಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಒಲ್ಪಲಾ ಪೋದು ಬೆಂದ್ ತಿನರೆ ಆತ್ಂಡ್. ದುಂಬು ಜಿಲ್ಲೆಡೊಂಜಿ ಜೈಲ್ ಇನಿ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲ್‌ಲಾ ಜೈಲಾತ್ಂಡ್. ಇನಿತ್ತಕುಲು ಪೋಲಿಸ‍ದಕಲೆಗ್, ಜೈಲ್‍ಗ್ ಪೋಡ್ಯುಜೆರ್. ಬೊಡೆದಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಡ್ಯುವೆರ್. ಇನಿ ಮಾನ್ಯ ಕೆರಿನಾಯನ್‍ಲಾ ಕಲ್ವನ್‍ಲಾ ಗೌರವೊಡೇ ತೂವೊಡು. ಆಕರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬೊಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜೈಲ್, ಪೊಲೀಸ್‍ದಕುಲು ವಾ ಕರ್ಮೊಗು ಉಪ್ಪುನು? ಉಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರನಾ? ಯೇರೆಗ್ ಯೇ‍ರ್‍ನ ಪೋಡಿಗೆಲಾ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಲೋಕ ನಡಪುನು ಎಂಚ?

ಅಕೇರಿಗ್ ಅಜ್ಜೆರ್ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಂಗಾಯಿ ಲಕ್ಕಾದಿನ ಕೇಸ್‍ಡ್ ಜೈಲ್‌ಲ್‍ಗ್ ಪೋತಿನಿ. ಆಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗು ಜೈಲ್‍ಡಿತ್ತಿನ ಮುತ್ತಪ್ಪೆ ಬಂಗಾರ್‌ಗಾತ್ರ ಅಪ್ಪೆನೇ ಕೆರ್‍ದ್ ಜೈಲ್‌ಲ್‍ಗ್ ಬೈದಿನಾಯೆ. ಒಟ್ಟುಗು ಜೈಲ್‌ಲ್‍ಡ್ದ್ ಪಿದಯಿ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಎಂಕುಲು, ಯಾನ್ ಅಪ್ಪೆನೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತೆ. ಆಯೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವಂದೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಗಾಂಧೆರ್‍ನ ಮೆರವಣಿಗೆದೊಟ್ಟುಗು ಪೋಯೆ. ಆಯಗ್ ಇನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರೆಂದ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ಇಂಚಿನಕುಲು ಯೇತ್ ಉಲ್ಲೆರಾ ದಾನ್ನಾ? ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ ನಮ್ಮಕುಲತ್ತಾ? ಬ್ರಿಟೀಷೆರತ್ತತ್ತಾ? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಡತ್ತಾ ? ಕೊರಡ್. 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ (+)