ಸೋಮವಾರ, ಜೂಲೈ 6, 2020
27 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನನಗೊದಗಿದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನನ್ನದಲ್ಲ. ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
-ಸ್ಟೀಫನ್‌ ಕವೆ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ವಾಹನ ಲೋಕ

HomePage