ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20, 2019
21 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಬೇರೆ ಯಾರಂತೆಯೋ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದಿರಿ. ನೀವು ಏನಾಗಿದ್ದೀರೋ, ಹೇಗಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೇ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ.
–ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು