Prajavani | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ, ಸಮಾಚಾರ, ವಾರ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಿದೇಶ ಸುದ್ದಿಗಳು Latest News Headlines from Bengaluru, Karnataka & India

ಭಾನುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 24, 2019
27 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನನಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ. ಅದೆಂದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ನಾನು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲೆ.
–ಅಭಿನವ್‌ ಬಿಂದ್ರಾ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ