ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2020
18 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಇಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್‌ನ ಆಯಸ್ಸು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬಾರದು.
ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್‌
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ