ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂನ್ 2, 2020
27 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗದು. ಆದರೆ, ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
-ವಿನ್ಸ್ ಲಾಂಬರ್ಡಿ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ವಾಹನ ಲೋಕ

HomePage