ಭಾನುವಾರ, ಜೂಲೈ 5, 2020
23 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಕ್ರೂರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೃದು ಹೃದಯಿಯಾಗಿ ಇರುವುದು ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತವೇ ವಿನಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ.
–ಬಾಬಾ ಬುಲ್ಲೇಹ್‌ ಶಾ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ವಾಹನ ಲೋಕ

HomePage