ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ: ಅಂತಿಮ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

7

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ: ಅಂತಿಮ ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

Published:
Updated:

ರಾಮನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾರ್ಡುಗಳಿಗೆ ಜಾತಿವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ 13 ರಂದು ವಾರ್ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಗುರುವಾರ 105 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಮನಗರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಮಾಗಡಿ, ಕನಕಪುರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅವಧಿ ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆ ಅವಧಿಯು 2019ರ ಮೇ 22ಕ್ಕೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಗರಸಭೆ ಅವಧಿಯು ಜೂನ್ 8ಕ್ಕೆ, ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭೆ ಅವಧಿಯು ಮೇ 21ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿ ಪುರಸಭೆ ಅವಧಿಯು ಜೂನ್ 20ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಅಥವಾ 2019ರಲ್ಲಿ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ
ರಾಮನಗರ ನಗರಸಭೆ

ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಸಲು
1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ)
3 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ)
4 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
5 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) ಮಹಿಳೆ
6 ಸಾಮಾನ್ಯ
7 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ(ಬಿ) ಮಹಿಳೆ
8 ಸಾಮಾನ್ಯ
9 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ(ಎ)
10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
11 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ)
12 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) ಮಹಿಳೆ
13 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
14 ಸಾಮಾನ್ಯ
15 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)
16 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
17 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ ಮಹಿಳೆ)
18 ಸಾಮಾನ್ಯ
19 ಸಾಮಾನ್ಯ
20 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
21 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
22 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)
23 ಸಾಮಾನ್ಯ
24 ಸಾಮಾನ್ಯ
25 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)
26 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ
27 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
28 ಸಾಮಾನ್ಯ
29 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
30 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
31 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
––––––––––––

ಕನಕಪುರ ನಗರಸಭೆ
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಸಲು
1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
2 ಸಾಮಾನ್ಯ
3 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)
4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
5 ಸಾಮಾನ್ಯ
6 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ
7 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)
8 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ ) ಮಹಿಳೆ
9 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
10 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) ಮಹಿಳೆ
11 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
12 ಸಾಮಾನ್ಯ
13 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ
14 ಸಾಮಾನ್ಯ
15 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
16 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)
17 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
18 ಸಾಮಾನ್ಯ
19 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)
20 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
21 ಸಾಮಾನ್ಯ
22 ಸಾಮಾನ್ಯ
23 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ( ಮಹಿಳೆ
24 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)
25 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
26 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) ಮಹಿಳೆ
27 ಸಾಮಾನ್ಯ
28 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
29 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
30 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ
31 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) ಮಹಿಳೆ
=========

ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಗರಸಭೆ
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಸಲು
1 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) ಮಹಿಳೆ
2 ಸಾಮಾನ್ಯ
3 ಸಾಮಾನ್ಯ
4 ಸಾಮಾನ್ಯ
5 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)
6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
7 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
8 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)
9 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) ಮಹಿಳೆ
10 ಸಾಮಾನ್ಯ
11 ಸಾಮಾನ್ಯ
12 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
13 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ
14 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
15 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)
16 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
17 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) ಮಹಿಳೆ
18 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ) ಮಹಿಳೆ
19 ಸಾಮಾನ್ಯ
20 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ)
21 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
22 ಸಾಮಾನ್ಯ
23 ಸಾಮಾನ್ಯ
24 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)
25 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
26 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
27 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
28 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
29 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ
30 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ
31 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
========

ಮಾಗಡಿ ಪುರಸಭೆ
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಸಲು
1 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) ಮಹಿಳೆ
2 ಸಾಮಾನ್ಯ
3 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ
4 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
5 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ
6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
7 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಬಿ)
8 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
9 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) ಮಹಿಳೆ
10 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)
11 ಸಾಮಾನ್ಯ
12 ಸಾಮಾನ್ಯ
13 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
14 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)
15 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ) ಮಹಿಳೆ
16 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
17 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ
18 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಎ)
19 ಸಾಮಾನ್ಯ
20 ಸಾಮಾನ್ಯ
21 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
22 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ
23 ಸಾಮಾನ್ಯ

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 0

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry

Comments:

0 comments

Write the first review for this !