ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 19, 2019
27 °C

ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‍

Published:
Updated:
Prajavani

ಹರಿಹರ: ನಗರದ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ: ವೇಟ್‍ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‍ (ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ): 45 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಜೆ. ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ.ಸಿ. ದಾವಣಗೆರೆ (ಪ್ರಥಮ), ಎಸ್‍.ಎಂ. ನಾಗರತ್ನಾ, ಬಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಇ. ದಾವಣಗೆರೆ (ದ್ವಿತೀಯ). 55 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಕೆ. ಸುಮಾ, ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ ಪಿ.ಜೆ. ದಾವಣಗೆರೆ (ಪ್ರಥಮ), ಕೆ. ಕಾವ್ಯಾ, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ.ಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ (ದ್ವಿತೀಯ). ಎ.ಎನ್‍. ವಾಣಿ, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ.ಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ (ತೃತೀಯ). 59 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಬಿ. ಲತಾ, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ.ಸಿ. ದಾವಣಗೆರೆ (ಪ್ರಥಮ), ಕಮರ್‍ತಾಜ್‍ ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ.ಸಿ ಹರಿಹರ (ದ್ವಿತೀಯ). 64 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಬಿ.ಎಂ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ, ಎಸ್‍ಜೆವಿಪಿ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ (ಪ್ರಥಮ), 81 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಎಚ್‍. ಭವಾನಿ, ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ (ಪ್ರಥಮ), 87 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಪಿ.ಸಿ. ಉಮಾದೇವಿ, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ.ಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ (ಪ್ರಥಮ).

ಪವರ್‌ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‍ (ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ): 47 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಜೆ. ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ.ಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ (ಪ್ರಥಮ), ಎಸ್‍.ಎಂ. ನಾಗರತ್ನಾ, ಬಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಇ. ದಾವಣಗೆರೆ (ದ್ವಿತೀಯ), ಎಸ್‍.ಎಸ್‍. ಮಂಜುಳಾ, ಎಂ.ಬಿ. ಕಾಲೇಜು ಸಿರಿಗೆರೆ, 52 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಕೆ. ಸುಮಾ, ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ ಪಿ.ಜೆ. ದಾವಣಗೆರೆ (ಪ್ರಥಮ), ಕೆ. ಕಾವ್ಯಾ, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ.ಸಿ ದಾವಣಗೆರೆ (ದ್ವಿತೀಯ). ಎ.ಎನ್‍. ವಾಣಿ, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ.ಸಿ. ದಾವಣಗೆರೆ (ತೃತೀಯ). 57 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಬಿ. ಲತಾ, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ.ಸಿ. ದಾವಣಗೆರೆ (ಪ್ರಥಮ), ಕಮರ್‍ತಾಜ್‍ ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ.ಸಿ. ಹರಿಹರ (ದ್ವಿತೀಯ). 63 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಬಿ.ಎಂ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ, ಎಸ್‍.ಜೆ.ವಿ.ಪಿ. ಕಾಲೇಜು ಹರಿಹರ (ಪ್ರಥಮ), ವಿ.ಟಿ. ಪೂಜಾ, ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ (ದ್ವಿತೀಯ), 72 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಎ.ಎಲ್‍. ಸುಮಾ, ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ (ಪ್ರಥಮ), 84 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಎನ್‍. ಶ‍್ವೇತಾ ಬಿ.ಸಿ.ಪಿ.ಇ. ದಾವಣಗೆರೆ (ಪ್ರಥಮ), ಎಚ್‍. ಭವಾನಿ, ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ (ದ್ವಿತೀಯ), 84 ಕೆ.ಜಿ. ಮೇಲಿನ ವಿಭಾಗ: ಪಿ.ಸಿ. ಉಮಾದೇವಿ, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ.ಸಿ.ದಾವಣಗೆರೆ (ಪ್ರಥಮ).

ವೇಟ್‍ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‍ (ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ): 55 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಮಹಮದ್‍ ನವಾಜ್‍, ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ. ಚನ್ನಗಿರಿ (ಪ್ರಥಮ), ಆರ್‌. ಮುರಳೀಧರ್‌ ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಕಾಲೇಜು, ಸಿರಿಗೆರೆ (ದ್ವಿತೀಯ), ಡಿ.ಆರ್‌. ಸ್ಟೀವನ್‍, ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‍ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ (ತೃತೀಯ). 61 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಮಹಮದ್‍ ಶಾಜೀದ್‍ ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ. ಚನ್ನಗಿರಿ (ಪ್ರಥಮ), ಎ. ಸಂಜಯ್‍, ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಕಾಲೇಜು, ಸಿರಿಗೆರೆ (ದ್ವಿತೀಯ), ರಕ್ಷಿತ್‍ ಗೌಡ, ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‍ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ (ತೃತೀಯ). 67 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಕೆ.ಎನ್‍. ರಾಕೇಶ್‍, ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ ಚನ್ನಗಿರಿ (ಪ್ರಥಮ), ಸಿ. ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ. ಚನ್ನಗಿರಿ (ದ್ವಿತೀಯ), ಎಸ್‍.ಪಿ. ಪವನ್‍ ಕುಮಾರ್‌, ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ ಪಿ.ಜೆ. ದಾವಣಗೆರೆ (ತೃತೀಯ). 71 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಸಿ. ವಿಜಯ್‍ ಕುಮಾರ್‌, ಚಾಣುಕ್ಯ ಎಫ್‍.ಜಿ. ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ (ಪ್ರಥಮ), ಡಿ.ಎಂ. ಸುಧಾಕರ್‌, ಚಾಣುಕ್ಯ ಎಫ್‍.ಜಿ. ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ (ದ್ವಿತೀಯ), ಕೆ. ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್‍ ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್‌. ಕಾಲೇಜು, ಸಿರಿಗೆರೆ (ತೃತೀಯ). 81 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಪಿ. ನವೀನ್‍, ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ ಪಿ.ಜೆ. ದಾವಣಗೆರೆ (ಪ್ರಥಮ), ಎನ್‍. ವಿನಯ್‍, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ.ಸಿ. ಭರಮಸಾಗರ (ದ್ವಿತೀಯ), ಆರ್. ಪವನ್‍, ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ ಪಿ.ಜೆ. ದಾವಣಗೆರೆ (ತೃತೀಯ) 89 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಆರ್‌.ಎಚ್‍. ಅನಿಲ್‍ ಕುಮಾರ್‌, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ ಕಾಲೇಜು ದಾವಣಗೆರೆ (ಪ್ರಥಮ), ಯಶವಂತಾಚಾರಿ, ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ ಪಿ.ಜೆ. ದಾವಣಗೆರೆ (ದ್ವಿತೀಯ). 96 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಎಚ್‍.ಎಸ್‍. ಭರತ್ ಜೈನ್‍, ಎಸ್‍.ಜೆ.ವಿ.ಪಿ. ಕಾಲೇಜು ಹರಿಹರ (ಪ್ರಥಮ), ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್‍, ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್‍ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ (ದ್ವಿತೀಯ). 102 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಎನ್‍. ಆಕಾಶ್‍, ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ ಚನ್ನಗಿರಿ (ಪ್ರಥಮ),

ಪವರ್‌ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್‍ (ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ): 59 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಡಿ. ಮಣಿಕಂಠ, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ. ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ. (ಪ್ರಥಮ), ಯೂನಿಸ್‍ ಖಾನ್‍, ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ ಚನ್ನಗಿರಿ (ದ್ವಿತೀಯ), ಸಾಜಿಲ್‍ ಬಾಷಾ, ದವನ್‍ ಐ.ಎ.ಎಂ.ಎಸ್‍. ಕಾಲೇಜು ದಾವಣಗೆರೆ (ತೃತೀಯ). 66 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಪಿ. ಮಾರುತಿ, ಎಸ್‍.ಜೆ.ವಿ.ಪಿ. ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ. (ಪ್ರಥಮ), ಸಿ. ಅಜ್ಜಯ್ಯ, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ. ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ. (ದ್ವಿತೀಯ), ವೈ.ಎನ್‍. ಸಂಗಮೇಶ್‍. ಎಸ್‍.ಜೆ.ವಿ.ಪಿ. ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ (ತೃತೀಯ). 74 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಟಿ. ಮನೋಜ್‍ ರಾಜ್‍ ಎ.ಆರ್‌.ಎಂ.ಎಫ್‍.ಜಿ. ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ (ಪ್ರಥಮ), ಎನ್‍. ಸೋಮಶೇಖರ್‌, ಚಾಣಕ್ಯ ಎಫ್‍.ಜಿ. ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ (ದ್ವಿತೀಯ), ಕೆ.ಆರ್‌. ಪ್ರವೀಣ್‍ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್‍.ಎಂ.ಎಸ್‍.ಎಫ್‍.ಜಿ. ಕಾಲೇಜು, ದಾವಣಗೆರೆ (ತೃತೀಯ). 83 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಎಸ್‍. ಮಾಲತೇಶ್‍, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ. ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ.(ಪ್ರಥಮ), ಪಿ. ನವೀನ್‍ ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ ಪಿ.ಜೆ. ದಾವಣಗೆರೆ (ದ್ವಿತೀಯ), ವಿ. ಶ‍್ರೀನಿಧಿ, ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ. ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ (ತೃತೀಯ). 93 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಎಂ. ಶಶಿಧರ್‌. ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ. ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ (ಪ್ರಥಮ), ಎನ್‍. ರವಿಕಿರಣ್‍, ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ ಚನ್ನಗಿರಿ (ದ್ವಿತೀಯ), ಯಶವಂತಾಚಾರಿ, ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿ ಪಿ.ಜೆ. ದಾವಣಗೆರೆ (ತೃತೀಯ). 105 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗ: ಎಂ. ಮುಬಾರಕ್‍ ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ. ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರ (ಪ್ರಥಮ), ಎನ್‍. ಆಕಾಶ್, ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಎಸ್‍.ಜಿ.ಎಫ್‍.ಜಿ ಚನ್ನಗಿರಿ (ದ್ವಿತೀಯ).

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ (+)