ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 14, 2020
28 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಸ್ವತಃ ನಿದರ್ಶನವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಡಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದು, ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲಿಕವಾದ ಸಲಹೆ.
ಎನ್‌.ಆರ್‌.ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ಅಂಕಣಗಳು

ವಾಹನ ಲೋಕ