ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2019
17 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳವು ಗಾಳಿ ಬಂದ ದಿಕ್ಕಿಗಷ್ಟೇ ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣವಿದ್ದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ವಾಹನ ಲೋಕ