Prajavani | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ, ಸಮಾಚಾರ, ವಾರ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಿದೇಶ ಸುದ್ದಿಗಳು Latest News Headlines from Bengaluru, Karnataka & India

ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 26, 2019
29 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನನಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ. ಅದೆಂದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ನಾನು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲೆ.
–ಅಭಿನವ್‌ ಬಿಂದ್ರಾ
trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನನಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ. ಅದೆಂದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ನಾನು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲೆ.
–ಅಭಿನವ್‌ ಬಿಂದ್ರಾ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ