ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂಲೈ 10, 2020
24 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಹಿಂಸೆಯು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
–ಅಟಲ್‌ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ವಾಹನ ಲೋಕ