ಶನಿವಾರ, ಜೂಲೈ 4, 2020
22 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಕ್ರೂರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೃದು ಹೃದಯಿಯಾಗಿ ಇರುವುದು ಧೈರ್ಯದ ಸಂಕೇತವೇ ವಿನಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಲ್ಲ.
–ಬಾಬಾ ಬುಲ್ಲೇಹ್‌ ಶಾ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ವಾಹನ ಲೋಕ

HomePage