Prajavani | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ, ಸಮಾಚಾರ, ವಾರ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಿದೇಶ ಸುದ್ದಿಗಳು Latest News Headlines from Bengaluru, Karnataka & India

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 22, 2019
26 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಸರಿದಾರಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಷಕರನ್ನು ನೀವು ದೂರುವುದಕ್ಕೆ ‘ತೀರುವಳಿ ದಿನಾಂಕ’ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ, ಅಂಥ ಹೊಣೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ
ಜೆ.ಕೆ.ರೋಲಿಂಗ್‌
ಪ್ರಜಾ ಮತ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ