ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂಲೈ 3, 2020
29 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
–ಟಾಮ್‌ ಬೊಡೆಟ್‌
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ವಾಹನ ಲೋಕ

HomePage