ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂಲೈ 10, 2020
28 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತೀರಿ.
–ಸತ್ಯ ನಾದೆಲ್ಲ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ವಾಹನ ಲೋಕ