ಶನಿವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2020
19 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನಿಮಗಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗದವರನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ.
–ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

HomePage