ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2019
25 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ನೈತಿಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ಗೆಲುವು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ