ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2020
26 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ದ್ವಾರಮಂಟಪದಂತೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗಿದರೆ ದ್ವಾರಮಂಟಪ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಬಲರಾಗಿರಬೇಕು.
-ಡೆಬ್‌ ಕಲೆಟಿ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು
ವಾಹನ ಲೋಕ