ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚ - ಎಷ್ಟು ಪರಿಚಿತ?

7

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚ - ಎಷ್ಟು ಪರಿಚಿತ?

Published:
Updated:

1. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರ-1ರಲ್ಲಿದೆ. ಅಪರೂಪವಾದ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ?

ಅ. ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನ
ಬ. ತಿಂಗಳ ಕಡೆಯ ದಿನ
ಕ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ
ಡ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ

2. ಸೌರೇತರ ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಉಪ ಗ್ರಹದ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಚಿತ್ರ-2ರಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅನ್ಯಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಧನ (ಕೃತಕ ಭೂ ಉಪಗ್ರಹ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು?

ಅ. ಕೆಪ್ಲರ್ ವ್ಯೋಮ ದೂರದರ್ಶಕ
ಬ. ಹಬಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ
ಕ. ಪಾರ್ಕರ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರೋಬ್
ಡ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೋ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸರ್ವೇ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್
ಇ. ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಲೆಸ್ಕೋಪ್

3. ಕಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಬೃಹದ್ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಐಸ್ ಬರ್ಗ್ ಚಿತ್ರ-3ರಲ್ಲಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬೃಹದಾಕಾರದ-ಗಾತ್ರದ ಐಸ್ ಬರ್ಗ್‌ಗಳೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಏನು?

ಅ. ಐಸ್ ಬರ್ಗ್‌ಗಳದು ಘನ ರೂಪ
ಬ. ಐಸ್ ಬರ್ಗ್‌ಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ
. ಐಸ್ ಬರ್ಗ್‌ಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಗಿಂತ ಅಧಿಕ
ಡ. ಐಸ್ ಬರ್ಗ್‌ಗಳದು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

4. ನಕ್ಷತ್ರಗಳದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ - ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಬಿಳಿ, ನೀಲಿ....ಇತ್ಯಾದಿ ( ಚಿತ್ರ-4 ರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ). ತಾರೆಗಳ ಬಾಹ್ಯ ವರ್ಣ ಅವುಗಳ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?

ಅ. ವಯಸ್ಸು
ಬ. ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ
ಕ. ಗಾತ್ರ
ಡ. ಮೇಲ್ಮೈ ಉಷ್ಣತೆ
ಇ. ನಮ್ಮಿಂದ ಇರುವ ದೂರ

5. ಚಿತ್ರ-5ರಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕಿಜೋಡಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

ಅ. ಈ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕಿ ವಿಧ ಯಾವುದು?
ಬ. ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಏನು?

6. ಮುಖದಿಂದ ಈಟಿಯಂತೆ ಚಾಚಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ದಂತವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ತಿಮಿಂಗಿಲ ನಾರ್ವಾಲ್ ಚಿತ್ರ-6ರಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಭಾರಿ ಅಳತೆಯ ದಂತಧಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಖ್ಯಾತ ಸಾಗರ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು?

. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸೀಲ್
ಬ. ವಾಲ್ರಸ್
. ಗೂನು ತಿಮಿಂಗಿಲ
ಡ. ನೀರಾನೆ

7. ತಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತ, ಹೊಸ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ನಡೆದಿರುವ ಮಾನವ ಪೂರ್ವಜರ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಚಿತ್ರ-7ರಲ್ಲಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಮಾನವರ ಆದಿ ಪಿತಾಮಹರ ಮೂಲ ಜನ್ಮ ನೆಲೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ಅ. ಯೂರೋಪ್ ನ ಟರ್ಕಿ
. ಆಫ್ರಿಕದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ
ಕ. ಏಷ್ಯಾದ ಚೈನಾ
ಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ರೆಜಿಲ್
ಇ. ಆಫ್ರಿಕದ ತಾಂಜಾನಿಯಾ

8. ಉಗ್ರ ವಿಷಸರ್ಪಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗರ ಹಾವು ಚಿತ್ರ-8ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳಲ್ಲ - ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಅ. ಮಂಡಲದ ಹಾವು
ಬ. ಅನಕೊಂಡಾ
ಕ. ಬುಡುಬುಡಿಕೆ ಹಾವು
ಡ. ಕಪ್ಪು ಮಾಂಬಾ
ಇ. ಟೈಪಾನ್
ಈ. ಬೋವಾ
ಉ. ಪಫ್ ಆಡರ್
ಟ. ಹುಲಿ ಹಾವು
ಣ. ಹಸಿರು ಹಾವು
ಸ. ಹವಳದ ಹಾವು

9. ಮೃದ್ವಂಗಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ, ಸಾಗರವಾಸಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಣಿ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಚಿತ್ರ-9ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಅ. ಆಮೆ
ಬ. ನಾಟಿಲಸ್
ಕ. ಬಸವನ ಹುಳು
ಡ. ಜಿಗಣೆ (ಲೀಚ್)
. ಮುತ್ತಿನ ಸಿಂಪಿ
. ಹವಳದ ಜೀವಿ

10. ಚಿಕ್ಕ ಶರೀರ, ತುಂಡು ಸೊಂಡಿಲು, ಜಲಾವಾರಗಳ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ವಾಸ - ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಾಣಿ ಚಿತ್ರ-10ರಲ್ಲಿದೆ:

ಅ. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು?
ಬ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೆಲೆ ಯಾವ ಭೂ ಖಂಡದಲ್ಲಿದೆ?

11. ಹರಳಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಸುಂದರ ಖನಿಜವೊಂದು ಚಿತ್ರ-11ರಲ್ಲಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಖನಿಜಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪ?

ಅ. 1,100
ಬ. 2,700
ಕ. 3,050
ಡ. 4,000
ಇ. 5,800

12. ಸುಂದರ ರೂಪದ ಹೂ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಅರಳಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆರ್ಖಿಡ್ ಸಸ್ಯ ಚಿತ್ರ-12ರಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಕಿಡ್‌ ಸಸ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ?

ಅ. ಅಪ್ಪು ಗಿಡ
ಬ. ಬಳ್ಳಿ ಗಿಡ
ಕ. ಹುಲ್ಲು ಗಿಡ
ಡ. ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯ
ಇ. ಕೀಟಾಹಾರಿ ಸಸ್ಯ

13. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹೊಸದಾದ ವರ್ಣಮಯ ಗರಿಗಳ ಪ್ರಣಯದುಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಸಗ್ಗವಕ್ಕಿ (ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಬರ್ಡ್) ಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಚಿತ್ರ-13ರಲ್ಲಿದೆ. ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು?

ಅ. ಹದ್ದು
ಬ. ಗಿಣಿ
ಕ. ಕಾಗೆ
ಡ. ನವಿಲು
ಇ. ಪಾರಿವಾಳ

14. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಜೈವಿಕ ನಿರ್ಮಿತಿಯೊಂದರ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರ-14ರಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇನೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

. ಹಕ್ಕಿ ಗರಿ
ಬ. ದುಂಬಿಯ ಕಣ್ಣು
ಕ. ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಚರ್ಮ
ಡ. ಚಿಟ್ಟೆಯ ರೆಕ್ಕೆ

**

ಉತ್ತರಗಳು

1. ಡ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ
2. ಡ. ಟೆಸ್3. ಬ. ಐಸ್ ಬರ್ಗ್‌ನ ಸಾಂದ್ರತೆ ನೀರಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ
4. ಡ. ಮೇಲ್ಮೈ ಉಷ್ಣತೆ
5. ಅ. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಟರ್ನ್ ; ಬ. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರದ ವಾರ್ಷಿಕ ವಲಸೆ ಪಯಣ
6. ಬ. ವಾಲ್ರಸ್
7. ಬ. ಆಫ್ರಿಕದ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ
8. ಬ, ಈ ಮತ್ತು ಣ
9. ಬ, ಕ ಮತ್ತು ಇ
10. ಅ. ಟೇಪರ್ ; ಬ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ
11. ಡ. 4,000
12. ಅ. ಅಪ್ಪು ಗಿಡ (ಎಪಿಫೈಟ್)
13. ಕ. ಕಾಗೆ
14. ಡ. ಚಿಟ್ಟೆಯ ರೆಕ್ಕೆ

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 2

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 1

  Angry

Comments:

0 comments

Write the first review for this !