ಗುರುವಾರ , ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2020
24 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಸಶಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
–ಕಿರಣ್‌ ಬೇಡಿ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು