ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2021
32 °C

ಕೃತಕ ಕಾಲು ಜೋಡಣಾ ಉಚಿತ ಶಿಬಿರ

ಆಯೋಜನೆ:ಮಹಾವೀರ ಲಿಂಬ್ ಸೆಂಟರ, ಚೌಗುಲಾ ಎಜುಕೇಷನ್‌ ಸೊಸೈಟಿ

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ: ಪ್ರೊ.ಅನಿಲಕುಮಾರ್ ಚೌಗಲೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಚೌಗಲೆ, ಡಾ.ಆನಂದ ಮುಳುಗುಂದ, ವೀರೇಂದ್ರ ಜೈನ

ಸ್ಥಳ: ಲಿಂಬ್‌ ಸೆಂಟರ್, ಕಿಮ್ಸ್ ಆವರಣ

ದಿನಾಂಕ: ಫೆಬ್ರುವರಿ 23, 2021. ಸಮಯ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.15