ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2021
26 °C

ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಉದ್ಘಾಟನೆ– ನಟ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್

ಆಯೋಜನೆ, ಸ್ಥಳ–ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕನ್ನಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ರಸ್ತೆ

ದಿನಾಂಕ–06 ಏಪ್ರಿಲ್ 2021

ಸಮಯ– ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11