ಗುರುವಾರ , ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2021
28 °C

ವೆಬಿನಾರ್‌ ಸರಣಿ

ವಿಷಯ: ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪುನರ್‌ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಅಧ್ಯಯನ ಗೋಷ್ಠಿ: ಡಾ.ಎ.ಎನ್‌.ಎಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ, ಪರಿಸರವಾದಿ

***

ವಿಷಯ: ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಉದ್ಯಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಅಧ್ಯಯನ ಗೋಷ್ಠಿ: ಡಾ.ಟಿ.ಜೆ.ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್‌, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು: ಡಾ. ಡಿ.ಪರಮೇಶ ನಾಯಕ್

ದಿನಾಂಕ:06-06-2021 ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ

ಜೂಮ್‌ ಮೀಟಿಂಗ್‌ ಐಡಿ: 750 5702 0 103\

ಪಾಸ್‌ಕೋಡ್‌: 22bwVx